Liepājas ostas stividorkompānijas 2024. gada četros mēnešos pārkrāvušas 2,54 miljonus tonnu dažādu kravu, kas ir līdzvērtīgi 2023. gada četriem mēnešiem. Ostas darbības stabilitāti nodrošina kravu veidu dažādība un jau tradicionālais uzsvars uz vietējās izcelsmes kravām. Šā gada četros mēnešos apkalpoti 479 kuģi, pārvadāti 24 691 pasažieri, bet ar prāmi pārvadāto pašgaitas/bez dzinēja ro-ro vienību skaits bija 31 945 un konteineru vienības – 1 967, informēja Liepājas SEZ pārvaldes Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Vietējās izcelsmes kravu apjoms Liepājas ostā veido vairāk nekā 50 %. Labībai un labības produktiem, kokmateriāliem, šķeldai, cementam, kā arī ar prāmja līnijā pārvadāto kravu apjomam, ko nodrošina pašmāju rūpniecības uzņēmumi, pavasara mēnešos pievienojas arī Latvijā, Kurzemē iegūta kūdra. Liepājas ostas stividorkompānija "Mols L" jau ceturto gadu veiksmīgi sadarbojas ar SIA BaltBio", kura pamatdarbība ir kūdras ieguve un transportēšana.

No Liepājas ostas kūdru eksportē uz vairākām Eiropas valstīm kā Vācija, Dānija un citas. Vidēji ik pavasari Liepājas ostā tiek uzkrauti 4-5 kuģi, nepilnas 3 tūkst. tonnas katrā. Ar to Eiropas valstīm pietiekot, lai iestādītu tomātus un gurķus, uzsver SIA "BaltBio" valdes loceklis Matīss Kozlovs. "Uzņēmumam ir izdevīgi eksportēt kūdru no ostas, kura ir tuvāk ieguves vietai, turklāt "Mols L" strādā ātri un efektīvi." Jau vairāk nekā 30 gadus "Mols L" stabili strādā Liepājas ostas Ziemas ostā, un pārsvarā pārkrauj dažāda veida vietējās izcelsmes kravas.

Beramkravas joprojām ir lielākā preču grupu Liepājas ostā, un veido 67% no visām kravām. Otra lielākā kravu grupa ir ģenerālkravas 30% jeb 759,2 tūkstoši tonnu šā gada četros mēnešos. Lielāko kravu apjomu ģenerālkravu segmentā nodrošina pārvadājumi prāmja līnijā Liepāja-Travemunde. Šogad prāmja līnijā pārvadāto kravu apjoms ir 608 545,25 tonnas jeb 31 945 vienības un veido pieaugumu + 15,63%. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības "Terrabalt" valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš ir lakonisks: "Jāstrādā! Esam diversificējuši riskus un kravu plūsmas. Kravas ir."

Lejamkravas ir salīdzinoši mazākā kravu grupa, un veido vien 3% no visām kravām jeb 81,2 tūkstoši tonnu.

Publicitātes foto


Nosūtītās un saņemtās kravas Liepājas ostā, tūkst. t. (4 mēnešos, 2024). Publicitātes foto