Raugoties Valsts Nodarbinātības dienesta (NVA) atsūtītajos datos, redzams, ka šovasar bezdarba "pīķis" Liepājas pilsētā visaugstākais bijis jūnijā (mēneša beigās) – 7,6% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā). Neko daudz tas nav samazinājies arī jūlijā un augustā – attiecīgi 7,5% un 7,1%. Izteikts skaitļos šis rādītājs ir 3100 reģistrēto bezdarbnieku jūnijā, 3044 – jūlijā un 2882 augustā.

Salīdzinot ar "pirmskovida" laiku, piemēram, februārī dati bija šādi – 5,5% jeb 2244.

Arī NVA Liepājas filiālē* kopumā vislielākais reģistrēto bezdarbnieku skaits šogad bija jūnijā – 4169, salīdzinot ar janvāri, tas bija palielinājies par 886 personām. Augusta beigās NVA Liepājas filiāles uzskaitē bija 3843 reģistrētie bezdarbnieki, kas ir par 326 personām mazāk nekā jūnijā.


Aktuālo NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits (mēneša beigās) Liepājas filiālē gandrīz nav mainījies – ja janvārī bija 441, tad augustā – 442. Vismazākais brīvo darba vietu skaits Liepājas filiālē šogad reģistrēts aprīlī – 244.


2020. gada 8 mēnešos darbā iekārtojās 2190 NVA Liepājas filiālē reģistrētie bezdarbnieki.


NVA Liepājas filiālē darba devēji nav iesnieguši paziņojumus par kolektīvo atlaišanu saistībā ar "Covid-19" izplatības ierobežošanas pasākumu ietekmi.


* Liepājas filiāles apkalpošanas teritorijā ietilpst ne tikai Liepāja, bet arī Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi.