Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde gada priekšpēdējā sēdē, kas 13. novembrī notika Rīgā, lēmusi par 1,9 milj.eiro aizdevuma ņemšanu.

Kā žurnālistiem pastāstīja SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, aizņēmums 1 925 343,36 eiro apmērā nepieciešams, lai līdzfinansētu 6,3 miljonus vērto ES Kohēzijas fonda projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", kas jau iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

Naudu SEZ aizņemsies no Valsts no kases, un 13.novembrī finanšu ministrs ar savu parakstu ir apliecinājis, ka Liepājas SEZ drīkst to darīt.

"Tā kā summa ir gana liela, bija vajadzīgs SEZ valdes lēmums, ar manu parakstu nepietiek," sacīja Lapiņš.

Šī nav vienīgā un arī ne lielākā summa, kas SEZ pārvaldei būs jāaizņemas, lai īstenotu iecerētos projektus. Lielākais un dārgākais no tiem ir ostas padziļināšanas projekts, kura kopējās izmaksas ir 31 miljons eiro. Arī šis projekts pēc Lapiņa sacītā jau šonedēļ tiks iesniegts CFLA, un pēc tam pārvalde varēs lūgt aizdevumu Valsts kasei. Tāpat kā pievadceļu attīstības projektam, arī ostas padziļināšanai Valsts kase izsniedz aizdevumu vienas ceturtās daļas apjomā no projekta kopējām izmaksām, sacīja Lapiņš.

Jau augustā sākās dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9 un sliežu ceļa Nr.34 izbūve, kas ir viens no trim projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" posmiem. Tā izmaksas – viens miljons eiro.

Uzziņa
ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" pirmais posms – dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošana un attīstība  – pakāpeniski tiks veikts līdz 2019. gadam.

Projekts "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" paredz vēl viena dzelzceļa Rietumu parka savienojuma izveidi ar Liepājas staciju. Tiks izbūvēts sliežu ceļš, kas ies paralēli esošajam, izbūvēts jauns sliežu ceļš Rietumu parkā un veikta esošo sliežu ceļu pārmiju pārbūve pie iebraukšanas ostas teritorijā. Sliežu ceļa plānotais garums 2 632 metri, tai skaitā 1 815 metri jaunbūvējamo sliežu ceļu un 817 metri pārbūvējami. Sliežu ceļu pieslēgumiem ir paredzētas 10 jaunas pārmijas. Dzelzceļa posmā jāparedz divas mazas pārbrauktuves un viena liela pārbrauktuve (O. Kalpaka – Raiņa ielas pārbrauktuve), kurai jāparedz signalizācija ar luksoforiem un automatizēto barjeru.

Kopējās plānotās izmaksas ir 6,3 milj. eiro.

(Avots: Liepājas SEZ)