Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu atņemt biedrībai "Liepājas Krievu kopiena" sabiedriskā labuma organizācijas statusu tiesa ir atzinusi par pamatotu.

Par aģentūru LETA informēja Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama tiesneša palīdze Ieva Neimane.

Tiesa secināja, ka biedrība ir popularizējusi atsevišķas politiskās partijas, sabiedriskā labuma darbības jomai nav izlietojusi likumā noteiktos 75% no saņemto ziedojumu kopsummas, kā arī nav nodrošinājusi likumā "Par grāmatvedību" noteikto prasību ievērošanu. Līdz ar to tiesa atzina, ka biedrība ir pieļāvusi Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normu pārkāpumus, kas dod pamatu atņemt tai sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Spriedumu iespējams pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvajā apgabaltiesā.

Liepājas Krievu kopiena vērsās tiesā, lūdzot atcelt VID 2016.gada 12.decembra lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu biedrībai. Šādu lēmumu VID pieņēmis, konstatējot, ka biedrība nav ievērojusi normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā un biedrības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī nav nodrošinājusi likumā "Par grāmatvedību" noteikto prasību ievērošanu.

Sabiedriskā labuma statusu biedrībai VID anulēja, pamatojot to ar likumam neatbilstošu sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu izlietojumu. Sabiedriskā labuma organizāciju likums noteic, ka ne vairāk kā 25% no attiecīgajā taksācijas periodā izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem organizācija drīkst izlietot administratīvajiem izdevumiem, bet ne mazāk kā 75% jāizlieto sabiedriskā labuma darbībai.

Kā skaidroja juriste Elizabete Krivcova, kura tiesā pārstāv Liepājas Krievu kopienas intereses, VID pie administratīvajiem izdevumiem pieskaitījis tēriņus par jaunās Liepājas Krievu kopienas ēkas Kūrmājas prospektā, Liepājā, iegādi un restaurāciju. Līdz šim Liepājas Krievu kopiena īrējusi telpas, bet tad nolēmusi iegādāties un restaurēt ēku Liepājas vēsturiskajā centrā.

"VID tos kvalificēja kā administratīvos izdevumus. Mēs mēģinājām pārliecināt, ka tie ir izdevumi sabiedriskā labuma darbībai, ilgtermiņa ieguldījumi materiāli tehniskajā bāzē, pilsētas vēsturiskajā un kultūrvidē, bet VID uzskatīja citādāk," sacīja Krivcova.

Liepājas Krievu kopiena zināma kā organizācija, kas katru gadu 9.maijā Liepājā rīko koncertu un uguņošanu par godu Otrā pasaules kara beigām. Biedrību vada bijušais Saeimas deputāts Valērijs Kravcovs.

Biedrība dibināta 2004.gadā. Pērn tā strādāja ar 113 977 eiro apgrozījumu un guva 4888 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.