Meža nozarei Latvijā ir augsts potenciāls – to apzinās gan mežu īpašnieki, gan vietējie mežu pārpircēji, gan arī ārzemju investori. It sevišķi meža resursa potenciālu pierāda pēdējo gadu straujais vidējās meža zemes cenas pieaugums. Taču mežu īpašnieki nereti pārdod savus īpašumus zem patiesās tirgus vērtības, tādā veidā mazinot savu ieguvumu no piederošā īpašuma. Tas, iespējams, notiek nezināšanas un informācijas trūkuma dēļ, jo ne visi mežu saimnieki, it sevišķi gados vecāki cilvēki, apzinās meža zemes patieso vērtību. Tāpat ne visi zina, kas īstenībā pērk mežu Latvijā un kas notiek ar šo īpašumu tālāk pēc pārdošanas.

Kas ir Latvijas mežu gala pircēji?

Bieži meža īpašumu saimnieki pārdod zemi vietējiem Latvijas uzņēmumiem, taču lielākā daļa no tiem (vairāk nekā 90%) ir tikai starpnieki, kuri pēc īpašuma iegādes pārdod to tālāk – jau īstajiem gala pircējiem. Taču, kuri tad ir īstie gala pircēji? Lielākoties meža īpašumus Latvijā iegādājas ārzemju – visbiežāk skandināvu uzņēmumi vai dažādi investīciju fondi – kā ilgtermiņa investīciju objektus ar mērķi pelnīt nākotnē. Šādu iespēju izmanto starpnieki, iegādājoties no Latvijas saimniekiem meža zemi par cenu zem tirgus vērtības, un pēc tam pārdodot to ārzemju uzņēmumiem vai fondiem, kuri ir gatavi maksāt augstāku cenu, apzinoties Latvijas mežu potenciālu. Līdz ar to meža īpašnieki var zaudēt pat 30-50% no sava patiesā ieguvuma. Lai šāda situācija nenotiktu, ieteicams laikus atpazīt starpniekus, kuri visbiežāk steidzinās saimnieku pēc iespējas ātrāk pārdot īpašumu, kā arī uzzināt savas meža zemes patieso vērtību un kopumā apsvērt, vai meža pārdošana tiešām ir nepieciešama.

Ne tikai meža zemes tālākpārdošana, bet arī kokmateriālu tālākpārdošana ir viens no iemesliem, kāpēc lielākā daļa no mežu pircējiem Latvijā ir vietējie mežizstrādes uzņēmumi. Ja, piemēram, meža īpašnieks pārdod meža zemi ar visiem tajā ietilpstošajiem kokiem, tad lielāko ieguvumu iegūst tieši mežizstrādes uzņēmums, kas nopircis īpašumu. Tas saistīts ar kokmateriālu realizāciju un koksnes cenām, kas dažādu apstākļu ietekmē pārdošanas brīdī var būt augstākas nekā meža iegādes brīdī no saimnieka.

Maksimālās īpašuma vērtības iegūšana

Protams, meža īpašnieki apsaimniekojot savas mežu platības, rūpējoties par jaunaudzēm, atjaunojot izcirtumus un veicot citas darbības mežu apsaimniekošanā, vēlas meža zemes pārdošanas gadījumā saņemt lielāko ieguvumu no sava īpašuma, kas ir tikai pašsaprotami. Taču bieži mežu pārpircēji sazinās ar saimniekiem un izmanto dažādas metodes, tostarp arī psiholoģisko spiedienu un steidzināšanu, un panāk zemes īpašniekam neizdevīga darījuma noslēgšanu, kā rezultātā meža īpašnieks saņem ievērojami zemāku samaksu par savu īpašumu. Nepārdodot savu meža īpašumu starpniekiem, bet gan piesaistot meža nozares konsultantus kā lauku īpašumu konsultāciju centru Zīles ar ilggadēju pieredzi mežsaimniecībā un citās jomās, iespējams ne tikai uzzināt sava meža patieso vērtību, bet arī izdevīgāk pārdot savu īpašumu īstajiem gala pircējiem. Atceries, ka Zīles konsultanti nevēlas iegādāties Tavu īpašumu, bet gan palīdzēt to izdevīgāk pārdot vai apsaimniekot, piedāvājot dažādus scenārijus un izvēloties konkrētai situācijai atbilstošāko, lai Tu no sava īpašuma iegūtu vairāk!