Lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti augsta riska pārtikas uzglabāšanas un realizācijas apstākļi karstajā laikā, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) veica pārbaudes.

Kā informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere, PVD Dienvidkurzemes pārvalde laikā no 16.jūnija līdz 9.augustam ārpuskārtas pārbaudījusi 80 pārtikas izplatīšanas uzņēmumus Liepājā un tās apkaimē esošajos novados. 43 uzņēmumos PVD ir konstatējis pārkāpumus.

32 no pārbaudītajiem 80 pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem konstatēti higiēnas prasību pārkāpumi, 20 uzņēmumos – problēmas ar pārtikas produktu izsekojamību un pavaddokumentiem, 18 uzņēmumos konstatēts, ka pārtika tiek uzglabāta nepiemērotos apstākļos, tostarp neatbilstošā temperatūras režīmā. Sešos uzņēmumos PVD konstatējis pārkāpumus, kas saistīti ar informācijas nodrošināšanu patērētājiem, tostarp neatbilstošu marķējumu. Divos uzņēmumos tika konstatēta pārtika ar beigušos derīguma termiņu, bet divos gadījumos PVD atklājis nereģistrētu uzņēmējdarbību.

No tirdzniecības izņemti 20 kg un 23 gabalpreces izplatīšanai nederīgas pārtika.