Noslēdzoties iepirkumam, zināms, ka līguma slēgšanas tiesības par Jūrniecības koledžas vecā mācību korpusa ēkas 2.stāva vienkāršotu atjaunošanu ieguvis "Ekovalis Latvija".

Savu piedāvājumu iepirkuma konkursam bija pieteikusi tikai šī viena firma, SIA "Ekovalis Latvija", ar kuru tika noslēgts līgums par kopējo summu 79 862,34 eiro.

Kā iepriekš rakstījām, balstoties uz tehnisko specifikāciju, zināms, ka tiks veikta 18 veco logu demontāža un attiecīgi jauno logu ievietošana. Remontēs astoņas telpas, kurās veiks sienu siltināšanu, krāsošanu vai izlīmēšanu ar tapetēm, griestu maiņu uz iekārtajiem griestiem, grīdas seguma nomaiņu uz linoleju kā arī elektroinstalācijas daļēja nomaiņu un jaunu radiatoru pievienošanu. Divas no telpām savienos.

Pakalpojumu sniegšana uzsākama pēc pasūtītāja pieprasījuma, savukārt, darbi pabeidzami līdz 31.augustam.