Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes 20.oktobra sēdes lēmumu piešķirts SEZ kapitālsabiedrības statuss SIA "JM Properties", kas vēlas būvēt ražotni.

Kā portālu informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, līdz ar šo uzņēmumu SEZ uzņēmumu skaits jau sasniedzis 44.

Kopš 12.maija starp SEZ pārvaldi un SIA "JM Properties" bija noslēgts nekustamo īpašumu – zemesgabalu Lazaretes iela 6C, Lazaretes iela 6B, Virssardzes iela 9, Virssardzes iela 11 – nomas tiesību rezervēšanas līgums. Saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 2018.gada 11.maijam SIA "JM Properties" jāizstrādā metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvprojekts minimālā sastāvā.

Ar Būvvaldes lēmumu zemesgabali ir apvienoti, un teritorijai piešķirta adrese Virssardzes iela 11.

Ar Liepājas SEZ valdes 20.oktobra sēdes lēmumu ar SIA "JM Properties" tiks slēgts zemesgabala Virssardzes iela 11 (platība 50 215 m2) ilgtermiņa nomas līgums, kā arī uzņēmumam piešķirtas apbūves tiesības uz 45 gadiem ražošanas ēkas Virssardzes ielā 11 būvei, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Plānotās investīcijas ir 6,1 milj. eiro.

Uzņēmums SIA "JM Properties" dibināts 2017. gada 3. maijā ar mērķi būvēt un apsaimniekot ražošanas ēkas 11,1 tūkst. m2 platībā uzņēmuma LSEZ "Jensen Metal" ražošanas vajadzībām.