Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 14.septembrī, pieņēma lēmumu virzīt uz domes sēdi lēmu par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu nekustamajiem īpašumiem Ģenerāļa Baloža ielā 34, Virssardzes ielā 12, Zemgales ielā 17 un daļā Virssardzes ielas, izstrādes uzsākšanu.


Par šo jautājumu sēdē ziņoja Liepājas būvvaldes pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs. Pēc viņa sacītā, lokālplānojuma izstrādi rosinājis uzņēmums "Jensen Metal", kurš šobrīd izvietots divās atsevišķās teitorijās, bet vēlētos tās apvienot. Lai to īstenotu, rūpnīcas teritorijā jāiekļauj arī viens Virssardzes ielas posms, likvidējot šī  Virssardzes ielas posma sarkanās līnijas. Kaugurs informēja, ka tas neradīs neērtības satiksmes organizācijai šajā pilsētas daļā, jo kustību iespējams novirzīt pa Zemgales ielu.


Līdz ar teritorijas apvienošanu un ielas posma iekļaušanu tajā, kā nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums, būs jāizmaina arī ielas posma, kā arī blakus esošo teritoriju atļautā izmantošana. Virssardzes ielas posmam atļautā izmantošana jāgroza no līnijbūvju izbūves teritorijas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju, bet pārējo lokālplānojuma robežās ietverto zemesgabalu izmantošana – no jauktas apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju (JR) uz rūpnieciskās apbūves teritoriju, ko plānojumā apzīmē ar burtu "R". Taču, kā skaidroja Kaugurs, "R" iespējams pievienot indeksus a, b, c, kas ļaus atstāt zemes gabaliem to esošo lietojuma mērķi.


Deputāti uzdeva Pilsētas arhitektam veikt šos papildinājumus lēmuma projektā pirms jautājuma izlemšanas domes sēdē.


Lokālplānojuma izstrādi finansēs tā ierosinātājs – SIA "JM Properties", kas ir uzņēmuma "Jensen Metal" nekustamo īpašumu īpašniece, attīstītāja un apsaimniekotāja.


Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju deputāti nozīmēja būvvaldes pilsētas arhitektu Uģi Kauguru.