Ceturtdien, 23.maijā, Liepājas Būvvaldes komisija ekspluatācijā pieņēma metāla konstrukciju ražošanas ēku kompleksu Virssardzes ielā 11, Karostā.

Komisija izvērtēja institūciju atzinumus, būvdarbu atbilstību projektam, iekārtu montāžas, izmēģinājuma, regulēšanas, sertifikācijas dokumentāciju un atzina būvobjektu par derīgu ekspluatācijai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Kvartālā starp Virssardzes, Beverīnas un Lazarates ielu gandrīz 12 000 kvadrātmetru platībā ir uzbūvēti divi ar sendviču paneļiem apšūti un divslīpju jumtiem klāti metāla konstrukciju angāri, vidū starp tiem – administrācijas korpuss ar biroju telpām, ģērbtuvēm, ēdamzāli un labierīcībām.

Ēku grupas galvenā fasāde ir vērsta pret Virssardzes ielu.

Zemesgabalā ir izbūvēti piebraucamie ceļi, laukumi, autostāvvietas, visas nepieciešamās inženierkomunikācijas, žogs vairāk nekā 700 metru garumā un izveidots labiekārtojums.

Gan pašā ražotnes teritorijā, gan ārpusē gar žogu un gar autostāvietas robežu iestādīti gandrīz 300 jauni koki un krūmi. Jaunie stādījumi papildina saglabātās koku un krūmu grupas un veido dabīgu robežšķirtni starp uzņēmuma un blakus esošo skolas teritoriju. Pēc projekta ieceres, lapu un skuju koku dižstādi, zemās priedes, tūjas, kadiķi un citi dekoratīvi, Latvijas klimatam atbilstoši, kokaugi šeit nodrošinās ainavisku daudzveidību visos gadalaikos.
 
Ekspluatācijā nodotā rūpnīca ir LSEZ "Jensen Metal" SIA ražošanas telpu paplašināšanas pirmā kārta Karostas industriālajā parkā. Tuvākajā nākotnē paredzēts ražotni paplašināt, jo rezervētās teritorijas to atļauj.

Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns atzina, ka šis ir nozīmīgs jaunuzbūvētais objekts, kas palielina pilsētas rūpnieciskās ražošanas potenciālu, nodrošinās jaunas darbavietas un radīs citu investoru interesi par Karostas industriālā parka teritoriju.

"Objekts ir nozīmīgs ar to, ka beidzot sākusies kustība Karostas industriālā parka teritorijā, kas ilgāku laiku gaidīja pirmo investoru. Ceru, ka šis nopietnais investors piesaistīs arī citus attīstītājus," vērtēja I. Kalns. Arhitekts uzsvēra, ka kopumā projekts ir ļoti labs un veiksmīgs, taču mudināja turpmāk līdzīgu ražošanas ēku projektos pasūtītājus un projektētājus drosmīgāk izmantot atsauces uz Liepājas industriālā mantojuma paraugiem. Karostas sarkanā ķieģeļa krāsu motīvs ir saskatāms jaunās ražotnes sienu paneļu apdarē, taču nākošo šādu funkcionālu būvju celtniecībā pieeja varētu būt vēl radošāka, individuālāka, spilgtāka.

Kā atzina atbildīgais būvdarbu vadītājs no celtnieku, akciju sabiedrības UPB puses, Vjačeslavs Poliščuks, būves tapšanas mēnešos sadarbība starp pasūtītāju, projektētāju, būvnieku, būvuzraugu un citiem iesaistīto pušu pārstāvjiem bijusi teicama, tāpēc sasniegta augsta būvdarbu kvalitāte. Viņš pauda cerību, ka  būvdarbu garantijas laikā, kas ir turpmākie pieci gadi, objektā celtniekiem nebūs jāatgriežas.

LSEZ "Jensen Metal" SIA  ražotnes kompleksu sāka būvēt pagājušā gada jūnijā/jūlijā. Būvniecības  tempus par kādiem diviem mēnešies aizkavēja papildu zemes darbi. Lielākos apjomos nekā sākotnēji plānots bija jāveic grunts nomaiņa, jo tās sastāvā bija daudz melnzemes, kuras vietā bija nepieciešams iepildīt apmēram 15 000 kubikmetru smilts, lai nodrošinātu būves pamatu satbilitāti.

Uzņēmumā būs 140 jaunas darba vietas, šobrīd ir uzsākta darbagaldu un ražošanas līniju montāža, izejvielu piegāde, darbā jau pieņemta liela daļa no nepieciešamā strādnieku un speciālistu kopskaita.  

Liepājas SEZ uzņēmums "Jensen Metal" SIA Liepājā savu pirmo ražotni pirms vairākiem gadiem izveidoja Kapsēdes ielas Biznesa parkā, kur to 2018. gadā paplašināja. Taču uzņēmumu biznesa plāni ir plašāki, tāpēc bija nepieciešams spert nākamo attīstības soli un tas darīts Karostā.

Ideja par Karostas Industriālo parka izveidi Liepājas pašvaldībā un LSEZ pārvaldē radās jau 1999. gadā, lai veicinātu jaunu darbavietu veidošanos, palielinātu pilsētas budžetā ienākošo nodokļu summu un iespēju papildus līdzekļus novirzīt izglītībai, kultūrai un sportam un citiem projektiem.

Ilgus gadus Karostas teritorijas nesakārtotā un nepietiekamā infrastruktūra, degradētā vide uzņēmējiem nebija pievilcīga. Situācija mainījās pēc rekultivācijas un sakārtošanas projekta īstenošanas, pašvaldībai piesaistot finanšu līdzekļus no ES struktūrfondiem.

Ar ES līdzfinansējumu 2015. gadā šeit vairāk nekā 20 hektāru platībā tika demontētas padomju militāristiem atstātās, savu laiku nokalpojušās, nederīgās un sagruvušās ēkas vai citi objekti, izbūvētas inženierkomunikācijas, apgaismojums, jaunas ielas, gājēju ietves un veloceļi, tādējādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus jaunu ražotņu būvēšanai.

UZZIŅAI
Liepājas SEZ uzņēmuma "Jensen Metal" SIA ražotne
Karostas industriālā parka teritorijā, Virssardzes ielā 11
Pasūtītājs: LSEZ SIA "JM Properties"
Būvnieks: A/S "UPB"    
Projekts: SIA LVCT, Tālivaldis Vēsmiņš
Izmaksas: 6 365 308 eiro