1. aprīlī notikušajā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē līdzās citiem darba kārtības jautājumiem valde lēma arī par SEZ pārvaldnieka apstiprināšanu.

Pēc iepazīšanās ar SEZ pārvaldnieka ziņojumu par pārvaldes darbību SEZ valde vienbalsīgi par Liepājas SEZ pārvaldnieku ievēlēja Jāni Lapiņu.

Kā skaidroja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece, saskaņā ar SEZ nolikumu pārvaldnieks tiek pārvēlēts reizi trīs gados. Jāņa Lapiņa pirmais termiņš šajā amatā beigsies jūnijā, taču valde jau savlaicīgi nolēmusi apstiprināt viņu atkārtoti šajā amatā.

Liepājas SEZ valde Jāni Lapiņu vienbalsīgi par pārvaldnieku apstiprināja 2016.gada 10.jūnijā. Viņš līdz tam pildīja pārvaldnieka vietnieka pienākumus.

"SEZ valdes sēdē visi dalībnieki bija vienisprātis, ka Jānis Lapiņš ir pietiekami pieredzējis, lai ieņemtu šo amatu. Viņš desmit gadus strādājis Liepājas SEZ pārvaldē kā pārvaldnieka vietnieks, līdz ar to šajā laikā viņam ir radusies skaidra izpratne par pārvaldes darbību, kā arī ir redzējums par nākotnes attīstības iecerēm,” pēc valdes sēdes pauda toreizējais (un arī tagadējais) Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks.