29.novembrī Liepājas SEZ valde izskatīja un pieņēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka Jāņa Lapiņa iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu personīgu iemeslu dēļ, informē SEZ Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas SEZ valde par pārvaldnieka pienākumu izpildītāju iecēla pārvaldnieka vietnieku attīstības jautājumos Uldi Hmieļevski. Lai ievērotu labas pārvaldības principus, Liepājas SEZ valde nolēma  pārvaldnieku izvēlēties konkursa kārtībā.

Jānis Lapiņš Liepājas SEZ pārvaldi vadīja laikā no 2016.gada, un šajā laikā bija jāpārvar dažādi izaicinājumi, piemēram, pilsētas ekonomiskai attīstībai pēc atkārtota lielākā uzņēmuma "KVV Liepājas metalurgs" maksātnespējas bija nepieciešama jauna stratēģija, kas veicinātu ekonomisko aktivitāti, mainoties tranzītbiznesa un ģeopolitikas virzieniem  bija pārdomāti jāpiesaista investīcijas attīstības projektiem, kas ļautu nodrošināt Liepājas SEZ kapitālsabiedrību stabilu darbību. Būtisks izaicinājums kopš 2020.gada bija "Covid–19" pandēmijas ietekmes mazināšana uz Liepājas SEZ un Liepājas ostas darbību. Kā ļoti nozīmīgs Liepājas SEZ pārvaldes īstenots attīstības projekts ir bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas konsolidācija, nolūkā atgriezt šo teritoriju ekonomiskā apritē.

Kopumā no 2016. – 2021.gadam īstenoti nozīmīgi infrastruktūras projekti – padziļināts kuģu ceļš līdz 14,5 m, izbūvēti sauszemes auto un dzelzceļa pievadceļi, uzlabota navigācijas drošība Karostas kanālā, uzlabota zvejniekiem nepieciešamā infrastruktūra un jaunā kvalitātē izbūvēta Jahtu osta. Tieši pateicoties īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem, ostas uzņēmēji varēja plānot savus attīstības plānus un ieguldījumus, kas rezultējās kravu apgrozījuma pieaugumā, nodrošinot jaunas kravas un jaunus kravu loģistikas virzienus. Piemēram, 2020. gadā īstenotais auto pievedceļa attīstības projekts, kopā ar ostas uzņēmēju veiktajām investīcijām, nodrošina stabilu "Stena Line" prāmja līnijas darbību un ro–ro kravu plūsmu ar pieaugošu apgrozījumu.

Uzņēmumi turpina izrādīt interesi par LSEZ kapitālsabiedrības statusa iegūšanu, pašmāju un ārvalstu investori veic ieguldījumus, attīsta ražošanas apjomus un veido jaunas, kvalificētas un labi apmaksātas darbavietas.  Tas ir labākais apliecinājums, ka Liepājas SEZ  pārvalde ir spējusi nodrošināt kvalitatīvu uzņēmējdarbības vidi, veidojot Liepājas SEZ par stabilu pamatu pilsētas un valsts ekonomikā.