Ir noslēdzies pašvaldības izsludinātais iepirkuma konkurss par 10. vidusskolas remontu pēc ugunsgrēka. Remontdarbus veiks SIA "Mūrnieks" par līgumcenu 81 923 eiro.

Iepirkuma konkursam bija pieteikušies trīs pretendenti. Augstāko līgumcenu piedāvāja SIA "UPTK" 93 084 eiro apmērā. SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" par veicamajiem remontdarbiem piedāvāja nedaudz zemāku līgumcenu – 88 128 eiro. Tomēr vislētāko cenu par darbiem piedāvāja SIA "Mūrnieks", kas arī ieguva līguma slēgšanas tiesības.

Iepriekš rakstījām, ka, pamatojoties uz nolikuma tehnisko specifikāciju, plānotie, galvenie veicamie darbi būs ķieģeļu skursteņa remonts, trešā stāva pārseguma bojāto koka konstrukciju nomaiņa,  trešā stāva pārseguma siltināšana, iekšējo elektrotīklu atjaunošana un gaismekļu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu aizšūšana, griestu, sienu un grīdu atjaunošana. Remontdarbu izpildes termiņš paredzēts 30 dienu laikā no līguma slēgšanas dienas.