Sludinājumi "Latvijas Vēstnesī" liecina, ka 16.februārī notiks maksātnespējīgās firmas "B.V.L." daudzu īpašumu izsole. Galvenais objekts - gaļas pārstrādes komplekss.

"B.V.L.", tiesa, ar nosaukumu "Liepājas pilsētas uzņēmēja A.Griģa tirdzniecības firma UDF KRISTS", reģistrēta pirms 19.gadiem - 1993.gada 15.janvārī, liecina uzņēmuma "Lursoft" dati. Šobrīd Andris Griģis ir tās vienīgais īpašnieks. "B.V.L." izceļas ar visai iespaidīgu pamatkapitālu - 4,7 miljoni latu.
Galvenais izsolāmais objekts ir gaļas pārstrādes komplekss Ganību ielā 1/3, kur šobrī saimnieko "Kurzemes gaļsaimnieks". Tā cena noteikta 893 tūkstoši latu. Visi izsolāmi objekti ir ieķīlāti par labu "Swedbank".

 No sludinājumiem "Latvijas Vēstnesī":

Nekustamā īpašuma izsole
Maksātnespējīgās SIA "B.V.L." administratore Tatjana Eilmore paziņo, ka pirmajā izsolē tiks izsolīta MSIA "B.V.L.", reģistrācijas nr.42103006616, juridiskā adrese: Rīgā, Ausekļa iela 11-253, LV-1010, piederošais nekustamais īpašums:

[..] Tiek izsolīts nekustamais īpašums Liepājā, Ganību ielā 1/3. Izsolāmā īpašuma sastāvs:
- zemesgabals ar platību 13667 m2;
- ražošanas korpuss (kadastra apzīmējums 1700 034 0429 001) ar platību 1633,8 m2,
- gaļas pārstrādes cehs (kadastra apzīmējums 1700 034 0253 005) ar platību 4486,8 m2;
- lokālās attīrīšanas iekārtas (kadastra apzīmējums 1700 034 0253 006) ar platību 95,4 m2
Īpašums ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 2264 ar kadastra nr. 1700 034 0253.
Nekustamajam īpašumam ir nostiprināta hipotēka par labu AS "Swedbank", reģ. nr. 40003074746, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a.
Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: LVL 893 000 (astoņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši lati).

[..] Tiek izsolīts nekustamais īpašums - īpašuma Liepājā, Ganību ielā 69/71 1⁄2 domājamā daļa, kas sastāv no:
- 1⁄2 domājamā daļa no zemesgabala, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 591, ar kadastra nr. 1700 037 0036;
- 1⁄2 domājamā daļa trīs stāvu mūra tirdzniecības centra, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 591 A, ar kadastra nr.
1700 537 0036.
Nekustamajam īpašumam nostiprināta hipotēka par labu AS "Swedbank", reģ. nr.40003074746, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a.
Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: LVL 172 600 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti lati).

[..] Tiek izsolīts nekustamais īpašums Peldu ielā 44 - NT7, Liepājā, kas sastāv no:
- Neapdzīvojamām (veikala) telpām ar platību 141,2 m2;
- Kopīpašuma domājamā 1412/10912 daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra apzīmējums 1700 032 0196) un palīgēkas.
Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 3416 NT7, ar kadastra numuru 1700 901 7871.
Nekustamajam īpašumam nostiprināta hipotēka par labu AS "Swedbank", reģ. nr.40003074746, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 1a.
Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: LVL 37 400 (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti lati).

[..] Tiek izsolīts nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 66-NT30, Liepājā, kas reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.
2406 NT30, kadastra numurs 1700 901 7453. Izsolāmā īpašuma sastāvs:
• Neapdzīvojamā telpa nr. NT30;
• Kopīpašuma domājamā 176/1000 daļa no daudzīvokļu mājas, zemes (kadastra apzīmējums 1700 011 0084).
Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: LVL 66 900 (sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti lati).

[..]  Tiek izsolīts nekustamais īpašums Brīvības ielā 13/15-NT12, Liepājā, kas sastāv no:
- Neapdzīvojamām (veikala) telpām ar platību 190,7m2;
- Kopīpašuma domājamā 1907/28816 daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes.
Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 2914 NT12, ar kadastra numuru 1700 901 7253.
Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: LVL 24 200 (divdesmit četri tūkstoši divi simti latu).