Vēl viens ilgstoši neizmantots vēsturisks nams ieguvis jaunu saimnieku – 30. septembrī noslēgusies izsoles 2. kārta nekustamajam īpašumam Baseina ielā 9, ko rīkoja Liepājas Universitāte (LiepU). Kā portālam irliepaja.lv apliecināja LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, "izsole beigusies ar rezultātu". Tā kā šobrīd tiek kārtota darījuma dokumentācija, papildu informāciju LiepU vēl nesniedz.


Taču, kā vēsta elektronisko izsoļu vietne, īpašums nosolīts par 375 200 eiro, kas ir par vienu soli augstāka cena nekā sākumcena – 374 200 eiro.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka LiepU nodevusi izsolē nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2646 m2, un uz zemesgabala esošām būvēm – dienesta viesnīcu ar kopējo platību 4508,7 m2 un šķūni ar kopējo platību 168,4 m2.


Iepriekš LiepU Saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa portālam irliepaja.lv skaidroja – ja izsole būs veiksmīga, par naudas sadali lems Izglītības un zinātnes ministrija, kam pakļauta Liepājas Universitāte. Taču Universitāte savas vēlmes ministrijai ir izteikusi – segt kredītmaksājumus un sakārtot īpašuma Lielā ielā 14 infrastruktūru, tostarp sakārtot arī pagalma pusi.


Pēc īpašuma nosolīšanas un pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju noslēgšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, tas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pašvaldībai.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka valdība pērn martā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojumu, kas paredz pārdot Liepājas Universitātei (LiepU) nodotu īpašumu Baseina ielā 9.


Ēkas Baseina ielā 9 ekspluatācija uzsākta 1890. gadā.