Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde pieņēmusi lēmumu atļaut Uldim Hmieļevskim savienot SEZ pārvaldnieka amatu ar Liepājas Jūrniecības koledžas padomes locekļa un biedrības "Liepājas direktoru padome" valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu.


Uldis Hmieļevskis (Liepājas partija) ir arī Liepājas domes deputāts.