Pretendenti aicināti iesniegt savus piedāvājumus Garnizona kapsētas rekonstrukcijas 6., 7., 8. un 9. kārtas veikšanai atbilstoši "BM-Projekts" izstrādātajam tehniskajam projektam.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 12.aprīlim pulksten 14.

SIA "BM-Projekts" izstrādātajā tehniskajā projektā paredzēts, ka teritorijas mālsmilts uzbēruma ierīkošana un grants-šķembu seguma izbūve brauktuvēm kapsētas teritorijā tiks veikta visās četrās kārtās. 7. un 8. kārtā tiks veikta atpūtas soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, spices ierīkošana, saimniecības zonas nožogojuma izbūve, apstādījumu dobju ierīkošana un lapu krūmu stādīšana. Savukārt 9. kārtā veiks informācijas stendu uzstādīšanu.

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par simtu piecdesmit kalendārajām dienām.

Ar objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Liepājas Kapsētu pārvaldes direktoru Ivo Pavlušenko.

Pirmās trīs Garnizona kapsētas rekonstrukcijas kārtas veica SIA "A-Land" par 113 727,48 eiro. Arī ceturto atjaunošanas kārtu īstenoja "A-Land" par kopējo līgumcenu 84 670,72 eiro. Savukārt piekto kārtu īstenoja SIA "AD Būve" par 293 969,98 eiro.

2011.gada 15.decembrī Liepājas dome pieņēma lēmumu par pilsētas kapsētu attīstības variantiem, izvēloties Garnizona kapu paplašināšanu. Tā īstenošanai tika atsavināti un pievienoti blakus esošie zemesgabali un pasūtīts rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Projekts paredz izmaiņas veikt pavisam 11 būvdarbu kārtās sešu gadu laikā, radot ne tikai jaunas apbedījumu vietas, bet izveidojot mūsdienīgu kapsētas labiekārtojumu. Saskaņā ar projektētāju aprēķiniem darbu kopējā summa ir 1,9 miljoni eiro.