Noslēdzoties iepirkuma konkursam par Garnizona kapsētas rekonstrukcijas 6., 7., 8. un 9.kārtu, zināms, ka konkursā uzvarēja SIA "A-Land" un ieguva līguma slēgšanas tiesības.

Konkursam bija pieteikušies divi pretendenti. "AD Būve" piedāvāja augstāko līgumcenu 143 488,38 eiro apmērā par abām iepirkuma daļām, 6., 7. kārtu un 8., 9.kārtu. Savukārt "A-Land" savā pieteikumā norādījusi 59 184 eiro augstu summu par pirmo iepirkuma daļu un 55 020,84 eiro par otru daļu, kas kopā sastāda 114 204,84 eiro augstu summu.

SIA "BM-Projekts" izstrādātajā tehniskajā projektā paredzēts, ka teritorijas mālsmilts uzbēruma ierīkošana un grants-šķembu seguma izbūve brauktuvēm kapsētas teritorijā tiks veikta visās četrās kārtās. 7. un 8. kārtā tiks veikta atpūtas soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, spices ierīkošana, saimniecības zonas nožogojuma izbūve, apstādījumu dobju ierīkošana un lapu krūmu stādīšana. Savukārt 9. kārtā veiks informācijas stendu uzstādīšanu.

Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par simtu piecdesmit kalendārajām dienām.

Iepriekš rakstījām, ka 2011.gada 15.decembrī Liepājas dome pieņēma lēmumu par pilsētas kapsētu attīstības variantiem, izvēloties Garnizona kapu paplašināšanu. Tā īstenošanai tika atsavināti un pievienoti blakus esošie zemesgabali un pasūtīts rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Projekts paredz izmaiņas veikt pavisam 11 būvdarbu kārtās sešu gadu laikā, radot ne tikai jaunas apbedījumu vietas, bet izveidojot mūsdienīgu kapsētas labiekārtojumu. Saskaņā ar projektētāju aprēķiniem darbu kopējā summa ir 1,9 miljoni eiro.

Līdz šim, lai veiktu deviņu būvniecības kārtu īstenošanu, izmantoti 606 570 eiro. Tikai vienu no kārtām, piekto, veica "AD Būve", pārējo kārtu veikšana bija "A-Land" ziņā.