Šodien Augstākajā tiesā būs pieejams tiesas lēmums SIA "Fontaine.Ent." strīdā ar Valsts ieņēmuma dienestu (VID) par aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudusaistībā ar "aplokšņu algām", aģentūru LETA informēja tiesā.

VID uzņēmumam veica pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu auditu. Pārbaudes rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, proti, ka nav aprēķinātas visas darba stundas darbiniekiem, darbs svētku dienās, atlīdzības par atvaļinājumiem.

VID pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 eiro apmērā, tā soda naudu 5091,89 eiro un nokavējuma naudu 81,88 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 eiro, to soda naudu 8080,5 eiro un nokavējuma naudu 439,88 eiro apmērā.

Lietā ir strīds par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"’ 31.2panta 1.1daļas un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 16.1panta 1.1daļas interpretāciju. Pieteicējs - SIA "Fontaine.Ent." - lūdza pārbaudīt, vai minētās normas aptver tikai gadījumu, kad ir konstatēta tā saucamo "aplokšņu algu" izmaksa.

AT sēdē "Fontaine.Ent." pārstāvis iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet VID pārstāve to neatzina. Pieteicēja pārstāvis skaidroja tiesai savu viedokli par AT praksē nostiprinātām atziņām, ka strīdus normas nav piemērojamas gadījumā, ja nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu, jeb "aplokšņu algu", kuras, viņaprāt, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā.

VID pārstāve norādīja, ka iestādes veiktais aprēķins ir tiesisks un pamatots un apgabaltiesas spriedums ir atstājams negrozīts.

Iepriekš Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicējas pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu.

"firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums pilnībā pieder Ivonnai Kalitai, bet tā valdes priekšsēdētājs ir Stīns Lorenss (skatuves vārds Luijs Fonteins). Uzņēmums pērn strādājis ar 388 000 eiro apgrozījumu un 135 000 eiro peļņu.