Liepājas valstspilsētas pašvaldība 2022. gadā sagatavojusi un nosūtījusi 37 tūkstošus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus, no kuriem tikai 25% gadījumos īpašnieki norādījuši saņemšanas veidu elektroniski. Drukāta paziņojuma nosūtīšana Liepājas pašvaldībai šogad izmaksājusi vairāk nekā 28 tūkstošus eiro, ko būtu iespējams ietaupīt, ja iedzīvotāji izvēlētos maksājuma paziņojumus saņemt elektroniski, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Salīdzinot ar elektroniski nosūtītu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu, papīra formāta paziņojuma sagatavošana, drukāšana un izsūtīšana pa pastu nozīmē papildu izmaksas. Kopumā 2022. gadā 75% no adresātiem jeb 28 tūkstoši iedzīvotāju maksājuma paziņojumus saņēma izdrukātus papīra formātā. Katra drukāta papīra rēķina sagatavošana un piegāde pa pastu izmaksā aptuveni vienu līdz pat diviem eiro, uz ārzemēm izmaksas ir vēl dārgākas. Tas nozīmē, ka vienā gadā tiek iztērēti vairāk nekā 28 tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta par maksājumu sagatavošanu un piegādi.

Tāpēc Liepājas pašvaldība aicina saudzēt dabas resursus un ietaupīt pašvaldības līdzekļus, piesakot NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski.

Pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var:

• Rakstot pašvaldībai uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
• Pakalpojumu portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā "Nekustamais īpašums" – "E-pasta un SMS pieteikums" (autentificējoties ar internetbanku vai elektronisko parakstu) norādot pašvaldību, e-pasta adresi. Vienlaikus var norādīt arī mobilā tālruņa numuru, uz kuru var saņemt atgādinājumu par NĪN samaksas termiņa tuvošanos,
• Pieteikumu paziņojuma saņemšanai elektroniski var iesniegt arī klātienē pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Peldu ielā 5 vai Rožu ielā 6.

Iedzīvotājiem, kuriem Liepājas pilsētā pieder īpašums, pašvaldība maksājuma paziņojums par 2023. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūtīs laikā līdz 15. februārim uz personas e-adresi, reģistrēto e-pastu vai pasta adresi.

Atgādinām, ka dati par nekustamajā īpašumā deklarētajiem iedzīvotājiem un piemērojamo nodokļa likmi tiek fiksēti 1. janvārī. Par zemi NĪN likme ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Par fiziskas personas īpašumā esošu mājokli, ja tajā ir deklarēta dzīvesvieta kādai personai, nodokļa likme ir 0,2%, 0,4% vai 0,6% atkarībā no kadastrālās vērtības. Savukārt "tukšajos" īpašumos, kuros nav deklarēta neviena persona (izņemot pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus, kā arī jaunbūvēs, ja tām ir derīga būvatļauja) tiek piemērota paaugstināta nodokļa likme – 1,5% apmērā.

Savukārt ar 3% paaugstinātu likmi tiek apliktas būves, kurām nav derīga būvatļauja, kā arī vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

Plašāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa likmēm skatīt pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/liepajniekiem/nekustamais-ipasums-un-apsaimniekosana/nekustama-ipasuma-nodoklis/