Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā uzņēmumam "Fontaine.Ent.", aģentūru LETA informēja Augstākajā tiesā.

Senāta Administratīvo lietu departaments atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par SIA "Fontaine.Ent." noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa soda naudu, obligātajām iemaksām un soda naudu gadījumos, kad nav uzrādīta visa informācija par darbinieku nostrādāto darba laiku un samaksu, nav pilnā apmērā aprēķināta piemaksa par nostrādātajām stundām svētku dienās un, atbrīvojot darbiniekus, nav aprēķināta un izmaksāta atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.

Senāts atzina, ka apgabaltiesa nav pareizi tulkojusi piemērojamās tiesību normas, kas neaptver gadījumus, kad nepastāv šaubas par ienākuma neizmaksāšanu, proti, gadījumos, kad darba devējs izmaksu nav veicis un tāpēc nav aprēķinājis iedzīvotāju ienākuma nodokli un veicis sociālās iemaksas.

Lieta atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

LETA jau ziņoja, ka VID uzņēmumam SIA "Fontaine.Ent." veica pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu auditu. Pārbaudes rezultātā tika konstatēti vairāki pārkāpumi, proti, ka nav aprēķinātas visas darba stundas darbiniekiem, piemaksas par darbu svētku dienās, atlīdzības par neizmantotajiem atvaļinājumiem.

VID, uzņēmumam papildu nomaksai budžetā aprēķināja iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 eiro, tā soda naudu 5091,89 eiro un nokavējuma naudu 81,88 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 eiro, to soda naudu 8080,5 eiro un nokavējuma naudu 439,88 eiro apmērā.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja SIA "Fontaine.Ent." pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums pilnībā pieder Ivonnai Kalitai, bet tā valdes priekšsēdētājs ir viņas vīrs Stīns Lorenss (skatuves vārds Luijs Fonteins). Uzņēmums pērn strādājis ar 388 000 eiro apgrozījumu un 135 000 eiro peļņu.