Atbildot uz portāla irliepaja.lv lūgumu komentēt situāciju Dzirnavu ielā 10, ar kuru nav apmierināts īpašuma saimnieks Stīns Lorenss (sk. ŠEIT), Liepājas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde" sniedza savu skaidrojumu:

"Ilgstošā un individuālā saziņā starp būvvaldi un uzņēmēju jau vairākkārt norādīts uz prasībām un nosacījumiem, kas jāievēro būvju drošā ekspluatācijā, veicot kādas publiskas aktivitātes šajā īpašumā. Mainoties uzņēmēja iecerēm, atbilstoši tām mainās arī dokumentācijas veids un apmērs, kas jāizstrādā un jāsaskaņo.

Konstatējot patvaļīgo būvniecību īpašumā, būvvaldes lēmums par patvaļīgās būvniecības novēršanu tika pieņemts 2021.gada februāra mēnesī, uzdodot uzņēmējam līdz 2021.gada 1.maijam iesniegt būvniecības informācijas sistēmā būvprojektu minimālā sastāvā, kas izstrādāts, pamatojoties uz sertificēta būvinženiera sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu.


Būvprojekts minimālā sastāvā būvvaldē tika iesniegts 2021.gada pavasarī, taču ar to būvniecības process nebeidzas un pilnais būvprojekts bāra "Rita’s Margarita" būvniecībai būvvaldē līdz šai dienai nav iesniegts.


Sertificēta būvinženiera tehniskās apsekošanas slēdziens tika saņemts 2021.gada 27.aprīlī, kurā minēts, ka nav pieļaujama turpmāka būves ekspluatācija bez attiecīgas projekta dokumentācijas un tās nodošanas ekspluatācijā. Būvvalde 2021. gada 9. jūlijā izdeva lēmumu par būvju (bārs, bārs-restorāns, nojume) ekspluatācijas pārtraukšanu.

Šī gada 2. jūnijā būvvalde kopīgi ar citu valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjiem apskatīja īpašumu.


Atkārtoti apskatot īpašumu 3. jūnijā konstatēts, ka patvaļīgi uzbūvētā būve tiek ekspluatēta un notiek koncerts.

Apskates laikā būvinspekcija konstatējusi, ka iepriekš minimālā sastāvā projektētā un patvaļīgi uzbūvētā būve – bārs "Rita’s Margarita", atkārtoti patvaļīgi pārbūvēts par skatuvi, kam attiecīgi nav izstrādāts atbilstošs būvprojekts un tas izdarīts bez attiecīgo institūciju saskaņojuma.

Būvvalde atgādina, ka saskaņā ar būvniecības likumdošanu, jebkuru ēku un būvi var izmantot tikai atbilstoši tam mērķim, kādam tā reģistrēta. Mainot lietojuma veidu, jābūt sertificētu speciālistu izstrādātam un būvvaldē apstiprinātam projektam. Būves izmantošana bez atbilstoši izstrādātas un saskaņotas dokumentācijas nav pieļaujama, tādējādi radot iespējamu apdraudējumu apkārtējiem īpašumiem, cilvēku veselībai un dzīvībai.

Vēl pirms šī gada sezonas sākuma, būvvalde 2023.gada 17.februārī, atkārtoti, uzņēmējam rakstiski norādīja, ka būvi aizliegts izmantot līdz tās nodošanai ekspluatācijā. Nav pieļaujams, ka uzņēmējam varētu būt cita, atšķirīga izpratne par Latvijas būvnormatīvu piemērošanu, īpaši ņemot vērā Latvijā negatīvos piemērus.

Tāpat vēršam uzmanību, ka nav pieļaujama prakse – vispirms veikt būvdarbus un pēc tam veikt saskaņošanas darbus ar attiecīgajā jomā sertificētiem būvspeciālistiem un būvvaldi.

Aicinām gan iedzīvotājus, gan komersantus būt godprātīgiem un ievērot noteikumus, ko neatbilstoši darot, var iestāties neatgriezeniskas sekas.

Cilvēkiem droša vide ir nepārprotami visbūtiskākā, tādēļ aicinām uzņēmēju sakārtot šos jautājumus, kā tas vairākkārt jau norādīts rakstiskā un individuālā saziņā."