Noslēdzoties iepirkuma konkursam par žoga izbūvi Ezerkrasta sākumskolas teritorijā, Lauku ielā 54, noskaidrots, ka par 18 920, 70 eiro to darīs SIA "Kurzemes būvserviss".

Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka plānots ne tikai izbūvēt jaunu nožogojumu un vārtus, bet arī uzstādīt jaunas atkritumu urnas, apgaismojuma stabus un gaismekļus, atjaunot segumu un pasūtīt inženierbūvju novietojuma izpildmērījuma plānu.

Pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par piecdesmit kalendārajām dienām. Izpildītājs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti trīs gadus pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

Šovasar kapitālajiem remontiem, projektēšanas un tehniskās apsekošanas darbiem no pašvaldības budžeta tika piešķirts ap 400 000 eiro, lai turpinātu iesākto izglītības iestāžu renovācijas programmu. No tiem papildus finansējumu 18 433 eiro apmērā piešķīra Ezerkrasta sākumskolas žoga ierīkošanai, lai norobežotu to no mikrorajona un ierīkotu videonovērošanas sistēmu.

Kapitālie remonti  vides labiekārtošanai šovasar notika astoņos bērnudārzos. Savukārt vispārizglītojošajās skolās apjomīgākie remontdarbi šovasar notika Liepājas 15. vidusskolā un Liepājas 7. vidusskolā.

Iepriekš rakstījām, ka paralēli vasaras remonta darbiem skolās tiek veikti arī sagatavošanas darbi gaidāmā Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. Plānots, ka tuvāko gadu laikā desmit Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijā plānots ieguldīt 10,4 miljonus eiro, kas būs apjomīgākās investīcijas izglītības vides uzlabošanai Liepājā. Ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu līdz 2020. gadam plānots izveidot kvalitatīvu un ergonomisku mācību vidi desmit Liepājas vispārizglītojošām skolas, kurās mācās ap 7000 skolēnu.