Deputāti domes sēdē ceturtdien, 11.jūnijā, pretēji prognozētajam, tomēr nolēma neatļaut SIA "Olympic Casino Latvia" atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Zivju ielā 10/12.

Domes juridiskā daļa prognozē, ka deputātu lēmums tiks pārsūdzēts, un ja dome zaudēs, pašvaldībai būs jāmaksā kompensācija prasītājiem. Pirms domes sēdes tika uzskatīts, ka balsojums būs "Olympic Casino Latvia" labvēlīgs, jo nav likumisku iemeslu, lai to nepieļautu, atzina deputāti.

Liepājas dome jau 24.februārī saņēma SIA "Olympic Casino Latvia" iesniegumu, ar kuru tā lūdza izsniegt atļauju totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Zivju ielā 10/12.

Jautājums tika skatīts Liepājas domes 19.marta sēdē, un tika atlikts. Taču 30.aprīlī SIA "Olympic Casino Latvia" iesniedza sūdzību Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar tiesas lēmumu domei uzdots līdz 19.jūnijam izskatīt SIA "Olympic Casino Latvia" iesniegumu un pieņemt galīgo lēmumu.

Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrā daļa nosaka vietas, kur aizliegts organizēt azartspēles, savukārt Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldība, izvērtējot, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Veicot konkrētās vietas izvērtējumu, pašvaldība secinājusi, ka totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu paredzēts atvērt jau esošajā spēļu zālē Zivju ielā 10/12, un līdz šim nav konstatēts, ka azartspēļu organizēšana minētajā vietā radītu būtisku liepājnieku interešu aizskārumu.

Pašvaldība arī gūs labumu – 25% no ienākumiem no azartspēļu nodokļa. Azartspēļu nodoklis par totalizatoru un derībām ir 15 procenti no šīs spēles organizēšanas ienākumiem. Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 25 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā notiek azartspēļu organizēšana.

Apkopojot datus par citiem totalizatoru un derību azartspēļu organizētājiem, pašvaldības provizoriskie ieņēmumi būtu 180 eiro mēnesī, tātad 2160 eiro šogad un 6480 eiro turpmākos trīs gados, teikts pašvaldības lēmuma anotācijā.