13. Saeimas deputāts Uldis Budriķis (JKP) nosūtījis vēstuli Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim, viņa vietniekiem un visiem deputātiem ar aicinājumu "iespējami drīzākā laikā izvērtēt iespēju aizliegt organizēt azartspēles visā Liepājas pilsētas teritorijā" un "izdodot attiecīgus pašvaldības saistošos noteikumus, pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 42. panta desmito daļu".

Vēstules autors norāda, ka, saskaņā ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopoto statistiku, Liepājas pilsētā 2020. gada novembrī atradās 12 azartspēļu zāles, kurās kopumā izvietotas 290 azartspēļu iekārtas.

Pēc tam, kad 15. aprīlī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzīto likumprojektu "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā", ko Valsts prezidents izsludināja 16. aprīlī un kurš stājās spēkā17. aprīlī,


pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

Vēstulē norādīts, ka "likumdevējs tādējādi ir devis tiesības pašvaldībām būtiski ierobežot azartspēļu organizēšanas vietu izplatību savā teritorijā, lai mazinātu azartspēļu kaitīgo ietekmi uz sabiedrības veselību un sabiedrību kopumā".


Vēstules autors arī atgādina, ka jau 2019. gadā likumdevējs ir lēmis par grozījumiem likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli", nosakot, ka azartspēļu nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā ieskaita tikai piecu procentu apmērā, tādējādi mazinot pašvaldības finansiālo ieinteresētību savā teritorijā organizēt azartspēles.


Vēstulē izklāstīta azartspēļu kaitīgā ietekme uz personību, "kas ir zinātniski pierādīta" un "izraisa nelabvēlīgas sekas gan indivīda, gan ģimenes, gan kopienas, gan arī visas sabiedrības līmenī".