Ir noslēdzies iepirkuma konkurss par būvuzraudzības pakalpojumiem pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Konkursam pieteikusies bija tikai viena firma – "Firma L4". Tās piedāvājumā norādītā procentu likme  bija no 2,5% par objektu, kura izmaksas ir virs 200 000 eiro, līdz 5% par objektu, kura izmaksas ir līdz 50 000 eiro. Tāpēc, ka šī bija vienīgā firma, kura pieteica savu dalību konkursā, tā ieguva tiesības slēgt vispārējo vienošanos.

Vispārīgās vienošanās termiņš ir divpadsmit mēneši.

Līdz 25.aprīlim ir iespējams iesniegt projektu pieteikumus konkursam kultūras pieminekļu saglabāšanai saskaņā ar domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".
Šajā  gadā pieejamais finansējums vēsturiskajām ēkām ir 100 000 eiro.