Ar Liepājas domes 13.jūlija lēmumu pašvaldība atteikusies no pirmpirkuma tiesībām uz ēkām Pīlādžu ielā 25 un Pīlādžu ielā 25A.

Lēmums bija jāpieņem, jo ēkas Pīlādžu ielā 25 un 25A atrodas uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Pīlādžu ielā 25, ko dome šā gada 10.aprīlī iznomāja SIA "Komeks", kura tagad vēlas ēkas par 4500 eiro pārdot citai firmai – SIA "Una-L".

Samaksājot šo summu SIA "Komeks", pašvaldība ēkas varētu pārņemt. Taču, kā lēma deputāti, tās nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai, tāpēc labāk atteikties no pirmpirkuma tiesībām.