Ar domes 18.janvāra sēdes lēmumu apstiprināts 6.decembrī notikušās izsoles rezultāts, kā arī atsavināšanai nodota virkne citu pašvaldības nekustamo īpašumu.

Dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 59–2A pērnā gada 6.decembra izsolē pārdots par 450 eiro.

Ar domes lēmumu atsavināšanai nodoti arī divi pašvaldībai piederoši zemesgabali – Pīlādžu ielā 25 un Cukura ielā 40, kā arī vairāki dzīvokļu īpašumi: Lazaretes ielā 4A–10; Kārklu ielā 9–59; Reiņu meža ielā 3–12; Ģenerāļa Baloža ielā 57–2A; Ģenerāļa Baloža ielā 55–13; Ģenerāļa Baloža ielā 48–2; Pulkveža Brieža ielā 16–14; Toma ielā 12/20–32; Turaidas ielā 3–7; Turaidas ielā 3–8; Turaidas ielā 3–16 un Turaidas ielā 5–21.