Aizvadītajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti apstiprināja arī astoņus atteikumus no pirmpirkuma tiesībām uz septembrī pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem. Kā deputātus informēja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, izskatīti astoņi septembrī reģistrētie nekustamo īpašumu pirkumu un pārdevumu līgumi par kopējo summu 1 928 500 eiro. Divi no tiem attiecas uz zemes gabaliem, viens – uz komerciestādi un pieci – uz individuālajām dzīvojamajām mājām.


Tīdens īpaši izcēla divus no darījumiem – Pīlādžu ielu 25 un 25A, kur pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados esot atradies zooveikals, bet pēc tam "ēku piemeklēja bēdīgs liktenis". Pēc Tīdena teiktā tagad, kad īpašumam nomainījies saimnieks, "ir cerība, ka grausts varētu tikt sakārtots".


Otrs darījums attiecas uz bijušo peldu iestādi Miķeļa Valtera ielā 13, par kuru Tīdens izteicās, ka "ir notikusi īpašnieku maiņa, ko esam gaidījuši daudzus gadus". Tīdens norādīja, ka "īpašnieku maiņa ne vienmēr nozīmē attīstību, bet es ļoti ceru un ticu, ka šajā gadījumā tā nav un notiks tas, ko mēs visi gaidām."


Savukārt komitejas priekšsēdētājs, deputāts Uldis Sesks pastāstīja, ka "ir notikušas vairākas sarunas ar jauno investoru (UAB "Liepojos kopos" – irliepaja.lv), ir pārbaudīta viņa veiktspēja un pieredze, apskatījām arī viņa objektus SPA jomā Lietuvā, Druskininkos un Birštonā, kur ir ļoti jaudīgi SPA kompleksi".


Pēc Seska teiktā šobrīd investors strādā pie pirmo skiču veidošanas un divu, trīs nedēļu laikā plāno ierasties un prezentēt liepājniekiem, kāds nākotnē izskatīsies šis objekts.


"Beidzot izskatās ļoti cerīgi, un tas varētu dot Liepājai ļoti nopietnu vilkmi gan tūrismā, gan izmantojot Liepājas urbuma ūdeni," sacīja Sesks.


Pēc mēra vietnieka sacītā lietuviešu investors plānojot, ka nākamgad jau notiks būvdarbi.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:


Lēņu iela 17, kas sastāv no zemesgabala 944 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;


Eduarda Veidenbauma iela 7, kas sastāv no zemesgabala 434 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 260 000 eiro;


Mežu iela 66, kas sastāv no zemesgabala 1706 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 000 eiro;


Pīlādžu iela 25 un 25A, kas sastāv no zemesgabala 813 m2 kopplatībā un uz tā esošām četrām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 29 500 eiro;


Miķeļa Valtera iela 13, kas sastāv no zemesgabala 13 205 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 1 259 000 eiro;


Nīcas iela 16, kas sastāv no zemesgabala 596 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 105 000 eiro;


Ābeļu iela 17, kas sastāv no zemesgabala 946 m2 kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60 000 eiro;


Priežu iela 40, kas sastāv no zemesgabala 755 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 160 000 eiro.