Ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu izpilddirektora vietniekam Mārtiņam Tīdenam uzdots domes vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības astoņos gadījumos.

Šajā reizē pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz astoņiem nekustamajiem īpašumiem, kas pārdoti kopsummā par 495 000 eiro. Dārgāk pārdotie ir īpašums Ozolu ielā 40, sastāvošs no zemesgabala 786 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 112 000 eiro, kā arī īpašums Vites ielā 8, sastāvošs no zemesgabala 1316 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos namīpašumu, kas pārdots par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 125 000 eiro.

Tāpat pašvaldība atsakās no pirmpirkuma uz šādiem īpašumiem:

Augustes ielā 10, sastāvošs no zemesgabala 525 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35 000 eiro;

Ēdoles ielā 22A, sastāvošs no zemesgabala 1095 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 58 500 eiro;

Ferdinanda Grīniņa ielā 9, sastāvošs no zemesgabala 655 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 31 000 eiro;

Jaunā ielā 50A, sastāvošs no zemesgabala 879 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām trīs būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 22 000 eiro;

Peldu ielā 42, sastāvošs no zemesgabala 500 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un šķūni, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 17 000 eiro;

Piestātnes ielā 11, sastāvošs no zemesgabala 882 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 90 000 eiro.

Komiteja arī pieņēma atsevišķu lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pīlādžu ielā 25, kas sastāv no koka ēkas, un Pīlādžu ielā 25A, kas sastāv no trīs būvēm, kuras atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes un kuras par 4500 eiro pārdod sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komeks", bet pērk SIA "Una-L".