Liepājas SEZ valde ir atbalstījusi ostas teritorijas attīstības projektu un jaunas rūpnīcas būvniecību, aģentūru LETA informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Izskatot un izvērtējot SIA "Karosta LP" iesniegumu un teritorijas attīstības plānu, Liepājas SEZ valde lēma slēgt ar uzņēmumu līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Turaidas iela 26/28, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 73 804 kvadrātmetri un trīs būvēm līdz 2049.gada 28.februārim multifunkcionāla kravu apstrādes kompleksa ar dzelzceļa pievedceļu un kuģu apkalpošanas platformas izveidei un saimnieciskās darbības veikšanai.

Tāpat Liepājas SEZ valde lēmusi rezervēt zemesgabala Lazaretes iela 6 un zemesgabala Lazaretes iela 6A nomas un/vai apbūves tiesības Liepājas SEZ SIA "JM Properties" uz vienu gadu ražošanas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Liepājas SEZ valde veikusi grozījumus arī divus jau noslēgtos zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līgumos ar Liepājas SEZ "Transit Service" un SIA "ICS Property", lai uzņēmēji varētu veiksmīgi turpināt plānotos attīstības projektus.

Pērnā gada janvārī starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA "Easy Building" tika noslēgts līgums, ar kuru tika rezervētas nekustamā īpašuma Zemgales iela 11 nomas un apbūves tiesības. Uzņēmums ir izpildījis nomas rezervēšanas līguma nosacījumus un nu lūdza noslēgt ar tā saistīto uzņēmumu SIA "EB Liepāja" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Zemgales iela 11, lai realizētu būvprojektu minimālā sastāvā "Ražošanas ēkas jaunbūve un divu ēku pārbūve Zemgales ielā 11, Liepājā", stāstīja Ratniece-Kadeģe.

Liepājas SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar SIA "EB Liepāja" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu uz 50 gadiem. Uzņēmums plāno uzbūvēt ražotni, kas 60-70% no ēkas būvniecībai nepieciešamajām būvkonstrukcijām saražos rūpnīcā, vidē, kas nav atkarīga no laika apstākļiem. Plānots, ka rūpnīcas būvniecību sāks 2020.gada rudenī, bet ekspluatācijā nodos līdz 2022.gada nogalei. Plānotās investīcijas ir 5,9 miljoni eiro.

Tāpat Liepājas SEZ valde atbalstījusi SIA "Lauma Fabrics" plānoto ieguldījumu projektu "Elastīgo un neelastīgo rakstaino adījumu adīšanas iekārtas iegāde". Uzņēmums plāno īstenot projektu līdz šā gada 31.decembrim, kopējās investīcijas paredzētas 603 000 eiro.

Liepājas SEZ valde lēmusi arī neizmantot pirmpirkuma tiesības uz četriem īpašumiem.