Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde savā februāra sēdē pieņēmusi lēmumu slēgt vienošanos ar SEZ SIA "Karosta LP" par grozījumu izdarīšanu 2019.gada 1.martā noslēgtajā apbūves tiesību līgumā, pagarinot multifunkcionālā kravas apstrādes kompleksa Karostā, Turaidas iela 26/28, būvprojekta realizācijas termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim.


Šobrīd "Karosta LP" ir apturējusi būvprojekta realizāciju, jo turpinās administratīvā tiesvedība par "B" kategorijas piesārņojuma atļauju.


2019.gada 1.martā starp SEZ pārvaldi un SEZ kapitālsabiedrību "Karosta LP" tika noslēgts līgums par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 26/28. Saskaņā ar līgumu tur bija plānots uzbūvēt multifunkcionālu kravu apstrādes kompleksu ar dzelzceļa pievedceļu un kuģu apkalpošanas (iekraušanas, izkraušanas) laukumu.


SEZ valde jau 2021.gada janvāra sēdē pieņēma lēmumu grozīt ar "Karosta LP" noslēgto līgumu, atļaujot pabeigt kravu termināļa Turaidas iela 26/28 būvprojektu līdz 2022. gada 31. decembrim (sākotnēji "Karosta LP" plānoja īstenot savu ieceri līdz 2019.gada beigām).


Kā jau iepriekš vēstīts, "Karosta LP" Liepājas SEZ teritorijā iecerējusi veikt akmeņogļu, koksnes šķeldas un alternatīvā kurināmā pārkraušanas darbus. Uzņēmums plānoja pārsniegt 1 milj. eiro neto apgrozījumu gadā un radīt 15 jaunas darba vietas ar vidējo algu, kas pārsniedz 1000,00 eiro.


Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, neskatoties uz iebildumiem, ko izteica iedzīvotāji un arī "Baltic Transshipment center" (uzņēmums nodarbojas ar graudu pārkraušanu teritorijā, kurai blakus grasās kraut ogles), izsniedza B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju SIA "Karosta LP".


"Karosta LP" gadā plānoja pārkraut 800 000 tonnu ogļu, tās uzglabājot kaudzēs zem klajas debess. Iedzīvotājus satrauc fakts, ka "Karosta LP" ir 100% SEZ SIA "Ekers Stividors LP" meitasuzņēmums, un šī SEZ kapitālsabiedrība jau nodarbojas ar ogļu pārkraušanu, kā rezultātā, pēc liepājnieku domām, ostas tuvumā esošo māju palodzes regulāri klāj melni putekļi. Pret atļaujas izsniegšanu iedzīvotāji bija savākuši gandrīz 2000 parakstu.


Taču, kā jau pirms diviem gadiem portālam irliepaja.lv skaidroja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, situācija ir mainījusies, un "Karosta LP" plāno Turaidas ielā 26/28 izbūvēt multifunkcionālu kravu terminālu, kurā pārkrautu koksnes šķeldu, alternatīvo kurināmo, lauksaimniecības kravas.


Sākotnēji bijis plānotas arī antracīta kravas, kas vairs nav aktuāli. Turklāt jau no paša sākuma ticis plānots, ka multifunkcionālajā terminālī pārkraus dažādus kravu veidus, tajā skaitā bagātinātās antracīta ogles.


"Mainoties tirgus situācijai un pieprasījumam gan antracīta, gan citas ogļu kravas ir samazinājušās līdz minimumam un kā liecina prognozes varētu nebūt arī vispār," skaidroja Ratniece-Kadeģe.