Liepājas speciālā ekonomiskā zonas (SEZ) teritoriju, kas aizņem divas trešdaļas no Liepājas pilsētas, par aktīvu uzņēmējdarbības vidi un pilsētas ekonomisko ekosistēmu padara uzņēmēji. Tāpēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis pirms Ziemassvētkiem uz kopīgu tikšanos bija aicinājis lielāko uzņēmumu vadītājus, kuri strādā šajā teritorijā, vēsta Liepājas SEZ.


Uzrunājot uzņēmējus, Uldis Hmieļevskis atzina: "Ikviens uzņēmums, kurš strādā un nodrošina darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, ir Liepājas labklājības pamats neatkarīgi vai uzņēmumus darbojas apstrādes rūpniecībā, ostā vai kādā citā nozarē. Tieši uzņēmēju kopums rada Liepājas ekonomisko stabilitāti, nepārtraukti attīstoties un sadarbojoties ar Liepājas SEZ pārvaldi un pašvaldību.


Kad pūš pārmaiņu vēji, vieni būvē aizsargvaļņus, citi – vējdzirnavas – tā ir sena gudrība. Uzņēmēji, kuri rūdīti Liepājas vējos spēj pastāvēt pārmaiņu vējos un nevis slēpjoties aiz aizsargvaļņiem, bet gan būvējot vējdzirnavas un šo vēju izmanto. Nav viegli, bet neviens jau nav teicis, ka veiksmīga uzņēmējdarbība ir viegla. Jau pats vārds uzņēmējs pasaka daudz – uzņemties atbildību par to, ko dari, par cilvēkiem un par savu valsti.


Liepājas speciālā ekonomiskā zona ir plašā teritorija, kura apvieno pievadceļus un attīstības teritorijas, ostu, industriālās teritorijas, lidostu. Tas ir kā zeme, ūdens, uguns un gaiss, kas tikai kopā, sinerģijā un mijiedarbībā var radīt vienu veselumu – Liepājas ekonomisko ekosistēmu, kura ir vērsta uz labklājību un izaugsmi".


Par efektīvu un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību īpašs paldies tika teikts SEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja", kurš ražo lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas riteņu diskus un Liepājā strādā no 2007. gada. 2018. gadā uzņēmums būtiski paplašinājās un turpina attīstīties, ieguldot darbiniekos, tehnoloģijās un vides aizsardzībā. Šogad sasniegts ražošanas apjoms 1000 tonnas mēnesī.


Īpašs paldies tika arī LSEZ SIA "Baltic Transshipmet Center" par pārdomātu un mērķtiecīgu attīstību. Uzņēmums bija pirmais ārvalstu investors, kurš izvēlējās savu terminālu būvēt Karostas kanālā. 2022. gadā tas savu noliktavu saimniecību palielināja par vairāk nekā 5000 m2, bet kravu apgrozījumu par 30%.


Par uzdrīkstēšanos, ļaušanos izaicinājumam saglabāt Karostas vēsturisko apbūvi un būvēt jaunu rūpnīcu šajos sarežģītajos pārmaiņu vējos, paldies tika teikts SIA "EB Liepāja", kura Karostas vēsturisko apbūvi iekļāvusi jaunas ražošanas ēkas būvniecības projektā.


Paldies tika arī SIA "UPTK" par pārliecību un ticību tam, ko dara, un par nozīmīgu būvniecības projektu īstenošanu Liepājas SEZ teritorijā.