Pašvaldība un uzņēmums "Karosta LP" aicina iedzīvotājus trešdien, 12. jūnijā, pulksten 18 3. pamatskolā. Lazaretes ielā 8, lai apspriestu Turaidas ielā 26/28 paredzamās piesārņojošās darbības.

Ņemot vērā to, ka kravu terminālī Liepājas ostā Turaidas ielā 26/28 plānots gada laikā pārkraut 800 000 tonnas antracīta ogļu, 200 000 tonnas kurināmās koksnes šķeldas un 120 000 tonnas cietā reģenerētā kurināmā, ikviens interesents līdz šī gada 28. jūnijam aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus par plānotajām darbībām.

Priekšlikumus un viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem var iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē. 

Piesārņojošās darbības sabiedriskā apspriešana notiks 12. jūnijā pulksten 18 Liepājas 3. pamatskolā Lazaretes ielā 8.

Ar papildu informāciju var iepazīties:

SIA "Karosta LP", Brīvostas ielā 22 (darbdienās no 8 līdz 17); Liepājas pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6 (pirmdien no 8.30 līdz 18, piektdien līdz 16 un pārējās darba dienās līdz 17); Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunajā ostmalā 2a, Liepāja (pirmdien no 8.30 līdz 12.30 un no 13 līdz 18, piektdien līdz 16 un pārējās darba dienās līdz 17); www.vvd.gov.lv, kā arī tīmekļa vietnē www.enviro.lv

Kā pastāstīja Liepājas pilsētas pašvaldības Vides daļa, ņemot vērā to, ka Liepājas pašvaldība šo paziņojumu saņemusi tikai 30. maijā, arī pašvaldības speciālistiem ir nepieciešama papildu informācija, tādēļ iesaistīsies sabiedriskajā apspriešanā, lai uzzinātu papildu informāciju no uzņēmēja, šobrīd pašvaldībai ir pieejama tikai tik daudz informācija, cik publiski sniegtā informācija no šī konkrētā paziņojuma.

Papildu informācija pieejam ŠEIT.