Trešdien, 9. janvārī, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvos labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas rūpējušies par darbiniekiem un sadarbojušies ar arodbiedrību.

LBAS balvu – ozolzīli un atzinības rakstu saņems 13 sadarbības partneri, kurus izvirzījusi LBAS un astoņas LBAS dalīborganizācijas.

Industriālo nozaru arodbiedrība LBAS balvai izvirzījusi arī SIA „Lauma Fabrics” (valdes loceklis Edijs Egliņš). Lai gan uzņēmums laiku griežos dalījies un pārveidojies, pašreizējais, šogad parakstītais SIA “Lauma Fabrics” darba koplīgums paredz plašu klāstu ar sociālajām garantijām uzņēmuma darbiniekiem: piemaksas pie algas reizi ceturksnī; apbalvojumus dzīves un darba jubilejās; materiālos pabalstus darbiniekiem gan par bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, gan sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu.

„Lauma Fabrics” darbiniekiem ir apmaksātas veselības apdrošināšanas polises; darba devējs palīdz apmaksāt arī operāciju izdevumus, atbalsta profesionālās apmācības un organizē angļu valodas kursus.

Nākamgad plānota apdares ceha rekonstrukcija, jau rekonstruēta apgaismojuma sistēma un uzlabots adīšanas cehs.

Par darbiniekiem īpaši tiek domāts Ziemassvētkos – tiek organizēti pasākumi arī darbinieku bērniem un bijušajiem darbiniekiem – pensionāriem.

Darba devējs atbalsta arī Liepājas pilsētas organizētos pasākumus, piemēram „Kurzemes Rallijs”.

LBAS balvu vēl saņems Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja (izvirza LBAS) un citi.

Pasākums “Sadarbības partneris 2012” notiek ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" Nr.1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) ietvaros.