Liepājas speciālās ekonomiskā zonas (SEZ) valde 31.jūlijā akceptējusi SEZ Iepirkumu komisijas lēmumus par līgumu slēgšanu, lai sāktu būvdarbus divos ES līdzfinansētos projektos.

2018.gada 25.aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas (SEZ) pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkuma procedūru "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve", bet 2018.gada 19.jūnijā SEZ pārvaldes Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu pilnsabiedrībai "LNK Industries Group". SEZ valde izvērtējot iesniegtos dokumentus nolēma slēgt ar pilnsabiedrību "LNK Industries Group" līgumu par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma summa ir 8 992 375,00 eiro neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Tāpat SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar komersantu "Jan De Nul N.V" līgumu par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma summa ir 24 514 315,33 eiro neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2018.gada 26.jūnijā SEZ pārvaldes iepirkumu komisija uzaicināja iesniegt cenu piedāvājumu "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbiem un būvdarbiem", bet 24.jūlijā SEZ pārvaldes Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Beļģijas komersantu "Jan De Nul N.V".

Lai nodrošinātu SEZ finansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana", kā arī projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" realizācijai, SEZ valde nolēmusi aizņemties no AS "SEB banka" 11 799 569,00 eiro.