"Vilnītis sapņo par Liepāju kā izglītības citadeli" – nesen apgalvoja Liepājas laikraksts "Kurzemes Vārds" (KV, 22. 11. 2019). Portāls Irliepaja.lv šajā sakarā uzdeva jautājumu pilsētas mēram Jānim Vilnītim:


Vai jūs kā amatpersona tikai "sapņojat" vai arī laikraksts nav kaut ko sapratis? Vēlamies arī precizēt, kas īsti domāts ar "izglītības citadeli"?

Īsais skaidrojums, ko portālam sniedza domes priekšsēdētāja padomniece Agija Tērauda, ir šāds:


"Virsrakstu lika laikraksta žurnāliste, līdz ar to nevaram komentēt, kas tieši domāts ar "izglītības citadele"? Un pilnīgi noteikti te nav runa tikai par sapņiem, bet par reāli jau paveiktiem darbiem un iezīmētiem nākotnes plāniem pilsētas izglītības sistēmas attīstībai".

Domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis savukārt sniedza šādu izvērstu skaidrojumu:

"Kvalitatīvai izglītībai visos tās līmeņos jābūt vienai no svarīgākajām katras pašvaldības prioritātēm, tajā skaitā arī Liepājā. Tāpēc arī es, stājoties mēra amatā, izvēlējos būt tieši atbildīgs par izglītības nozari.

Liepājā sakņojas nozīmīgas izglītības tradīcijas, un mans redzējums ir, ka Liepājai jākļūst par spēcīgu visas Kurzemes izglītības centru, pilnveidojot izglītības satura kvalitāti, modernizējot mācību iestādes un mācību līdzekļus, nodrošinot profesionālus un konkurētspējīgus mācībspēkus, piedāvājot plašas un augstvērtīgas interešu izglītības iespējas, kļūstot par pozitīvu piemēru un pieredzes platformu apkārtējo novadu un reģiona izglītības speciālistiem un ierindojoties starp labākajiem valsts līmenī skolēnu mācību sasniegumu ziņā. Mērķiem IR jābūt augstiem, jo tas nodrošina nepārtrauktu attīstību un izaugsmi.

Arī šis gads parāda un pierāda, ka izglītības nozares attīstīšanā esam turpinājuši jau iesāktus projektus, gan spēruši jaunus un drosmīgus soļus.

Skolu tīkla sakārtošanas ietvaros īstenotas izmaiņas sešās Liepājas izglītības iestādēs, piemēram, lēmām uz divu skolu bāzes izveidot jaunu vidusskolu – Liedaga vidusskolu, kas jau veiksmīgi uzsākusi darbību. Būtiski mācību vides un tehnisko līdzekļu uzlabojumi veikti jau sešās un nākošajā gadā turpināsies vēl trijās pilsētas vidusskolās. Risinot bērnudārzu pieejamību, šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādēs rastas vairāk nekā 50 papildu vietas, bet 2020. gadā plānots atvērt vismaz vienu jaunu bērnudārzu.

Papildu tupinājām darbu pie kvalitatīva ārpusstundu nodarbību piedāvājuma. Maija beigās atklājām jauno Zinātnes un inovāciju centru, kur Liepājas bērniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt jaunākās tehnoloģijas, veikt eksperimentus un atklājumus dabas zinātnēs, kā arī apgūt robotiku un programmēšanu ar jaunākajām ierīcēm.

2019. gadā izglītības nozarē esam apzinājuši izaicinājumus un operatīvi arī meklējuši risinājumus. Piemēram, pagājušā mācību gada beigās bija kritiski zemi matemātikas eksāmena rezultāti, ātri reaģējām un atradām risinājumu – no šī mācību gada četru Liepājas izglītības iestāžu 5. klasēs tiek īstenots pašvaldības iniciēts pilotprojekts "Matemātika 200". Tā mērķis paaugstināt matemātikas apguves iemaņas.

Tāpat būtisks darbs uzsākts, lai paaugstinātu mācību kvalitāti skolās – šobrīd pilsētas skolās notiek kvalitatīvs pētījums, kurā esam piesaistījuši atzītu ekspertu, un kura veiktais darbs un secinājumi kalpos par pamatu tālākajiem izglītības kvalitātes paaugstināšanas soļiem. Paralēli uzsākts darbs arī pie izglītības attīstības koncepcijas izstrādes nākamajam periodam. Perspektīvā domājam par metodiskā centra izveidi, kas būtu pieejams arī reģiona izglītības speciālistiem.

Bērni un jaunieši ir mūsu tagadne un pilsētas nākotnes izaugsmes atslēga, tādēļ nodrošināt labākos apstākļus un kvalitatīvas izglītības iespējas arī turpmāk būs viena no manām prioritātēm".

Pavasarī izskanēja informācija, ka, iespējams, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija neizpilda visus noteiktos kritērijus atbilstoši ģimnāzijas statusam. Kā ir šobrīd?

"Liepājas Valsts 1. ģimnāzija izpilda visus nosacījumus, kas noteikti izglītības iestādei, kura pretendē uz ģimnāzijas statusu – gan attiecībā uz skolēnu skaitu, gan programmu piedāvājumu, gan metodiskā centra darbību.

Minētajā situācijā pārpratumus radīja programmu skaits, Izglītības kvalitātes valsts dienestam norādot, ka ģimnāzijā netiek īstenots atbilstošs programmu skaits. Ģimnāzijā īstenotā eksakto zinātņu programma sadalās divās atsevišķās programmās, līdz ar to praktiski tiek nodrošināts nepieciešamais programmu skaits. Tāpat ģimnāzija, vadoties arī no skolēnu pieprasījuma, rada iespēju izveidot vēl vienu – humanitārā virziena – programmu, kas arī veiksmīgi tiek īstenota.

Līdz ar to ģimnāzijā tiek īstenots pilnībā atbilstošs programmu skaits".