Liepājas domes sabiedriskā apbalvojumu komisija nolēmusi ar nākamo gadu, saglabājot būtību, mainīt formu Goda un Gada liepājnieku nominantu godināšanai. Līdzšinējais apbalvošanas formāts esot kļuvis vecmodīgs, apaudzis ar ,"naftalīnu", turklāt – godināša ir īslaicīga lieta.

Komisija iesaka Gada un Goda liepājniekiem divas vizuālās platformas – virtuālo platformu un analogo. Analogā platforma ir GODA PLĀKSNE, kurā aiz izturīga un viegli kopjama stikla ievietoti attiecīgā gada Goda un Gada liepājnieku stājportreti.


Goda plāksne varētu atrasties skvērā iepretim "Kurzemei".

Virtuālo platformu par "draudzīgu" cenu uzticētu izveidot  portālam liepajniekiem.lv, kurā ikgadējie nominanti būtu telpiski attēloti visa gada garumā.

Komentāru klātbūtne netiks pieļauta.


P.S.

Par saturu un stilu atbild (ar visu savu mantu) Ivars Kesenfelds un Gunārs Silakaktiņš.