Piedāvājam iepazīties ar atklāto vēstuli ministram Gaidim Bērziņam, Liepājas mēram Uldim Seskam un viņa vietniekam Gunāram Ansiņam, ko raksta liepājniece Ārija Rukute.

Atklāta vēstule ministram Gaidim Bērziņam, Liepājas mēram Uldim Seskam un viņa vietniekam Gunāram Ansiņam.

 A. god. kungi!

Mēs apzināmies, ka cilvēks visu nevar zināt, un tas nemaz nav vajadzīgs, bet censties uzzināt tas ir iespējams ikvienam, ir vajadzīga tikai labā griba.

Sabiedrībā ir zinoši cilvēki dažādās jomās, kuri ir gatavi dalīties ar informāciju, lai vairotu kopējo dzīves kvalitāti. Vadošajām struktūrām un ierēdņiem būtu jāuzklausa šie ieteikumi, jo mēs visi esam ieinteresēti mūsu kopējās dzīves telpas veiksmīgākai attīstībai.

Liepājā ir pieļautas daudzas kļūdas celtniecībā, lielākās – slimnīca ir uzcelta purvā, blakus gaļas kombinātam (toreiz), lai gan vecās slimnīcas dārzs bija pietiekami plašs, lai jūras krastā celtu jauno slimnīcu.

Otra kļūda – jaunie Dienvidu kapi pašā jūras krastā, tur jūra skalo pamatus ārā, un pastāv bīstamība ieraudzīt peldošus zārkus.

Abas kļūdas ir nelabojamas.

Vai tiešām mums ir vajadzīga vēl trešā liktenīgā kļūda?

Mēs aicinām apturēt lēmumu par cietuma būvniecību piejūras teritorijā.

Mēs vēlamies panākt pareizu Latvijas zemes izmantošanu un apsaimniekošanu.

Neļaut potenciāli labās teritorijās būvēt objektus, kas degradē to vērtību, traucē pareizas infrastruktūras veidošanu un ir  antireklāma investīcijām.                          

Pagaidām nedarbojas likums, kurš noteiktu to, ka zemes starojumu parametri nosaka teritorijas apsaimniekošanas veidu. Ja teritorija netiek pareizi apsaimniekota, tad notiek attīstības apstāšanās.

Pozitīvās gravitācijas anomālijas ir Latvijas nacionālā bagātība, un tādas teritorijas prasa īpašu apsaimniekošanu.

Šodien ir zināms, ka atpūtas vietas ir jāizvieto teritorijās ar magnētisko lauku ap 0 nT, radiāciju gaisā līdz 40 Ba/m3 un pozitīvu gravitācijas lauku. Zināms arī, ka nekur augstu gravitācijas lauka spriegumu kā Liepājas rajonā, bet Karostā un Tosmarē šis rādītājs ir no +16mGal līdz +20mGal.

Teritorija ar visaugstāko pozitīvo gravitācijas rādītāju ir vieta, kur grib būvēt cietumu. Tā ir nesaimnieciska teritorijas izmantošana. Cietumam nav vajadzīga +20 mGal gravitācija un jūra.

Mūsdienās organismi ir spējīgi atjaunot paaudzes tikai pozitīvā gravitācijas laukā. Jo lielāku gravitācijas enerģiju saņem organisms, jo labāk viņš jūtas, aktīvāk pavairojas, mazāk slimo. Pētījumi liecina, ka iedzīvotāju paplašinātas paaudzes atjaunošana ir iespējama pie gravitācijas lauka intensitātes ne mazāk par +20 mGal. Šādu starojumu ir jāizmanto kaulu slimību, impotences, sliktas redzes, nervu sistēmas un endokrīnās sistēmas ārstēšanai. Šādas vietas ir jāizmanto atpūtai cilvēkiem, kuri dzīvo teritorijās ar negatīvu gravitācijas lauku. Tādas vietas ir jārezervē bērnu atpūtas iestādēm, sporta bāzēm.

Otras tādas teritorijas vairāk nav visā Kurzemes piekrastē. Tādēļ ir jāsaprot, ka šī teritorija ir jāizmanto saimnieciski. Tā ir jāizmanto tādu objektu būvniecībai, kas dotu labumu kā cilvēkiem, tā arī valstij.

Mēs esam par pareizu šīs teritorijas izmantošanu, jo tā nav tik liela, lai tajā saliktu cietumu, atpūtas iestādes un zaļo zonu mikrorajonam.

Rekreācijas zona ar atpūtas kompleksu funkcionāli sader vienā teritorijā, tā viena otru papildina un tādai ir jābūt šai attīstībai.

Mēs esam par to, lai Zaļās birzes, Laumas un slimnīcas rajonam, kā arī Grobiņas novadam būtu sava rekreācijas zona ar izeju uz jūru. Šī teritorija tikai pašvaldības nolaidības dēļ nav izveidota kā atpūtas zona tur esošajiem mikrorajoniem.

Ir jāpadomā arī par ceļu infrastruktūru. Liepājas centram jau tagad stāv priekšā ceļu caurlaidības problēma. Ja arī turpmāk vienīgā pieejamā pludmale būs pilsētas centrā un nedomās par cilvēka plūsmu novirzīšanu un iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu pirms pilsētas centra, tad ceļu infrastruktūras problēma nebūs atrisināma.

Bet šī zaļa piejūras teritorija tiešām ir unikāla. Pār to iet gājputnu ceļš. Vai nejauši – nē. Gājputni migrē pa nultajām magnētiskajām trajektorijām. Neviens domes lēmums šo dabas radīto patiesību nevar mainīt. Ja būtu uztaisīta magnētiskā starojuma karte, tad nebūtu vēja ģeneratoru parka un nebūtu zaudētu tiesas darbu.

Šai teritorijā ir trīs ārstniecības minerālūdeņu avotu vietas, kuras tagad tiks apraktas zem cietuma pazemes stāva.

Mēs nevēlamies tik daudz upurēt viena cietuma dēļ. Tāda dzīves telpa mums nav vajadzīga.