Komunālās pārvaldes ziemas dienests, kas koordinē ielu uzturēšanu un tīrīšanu ziemas sezonā, uzklausīs iedzīvotāju zvanus arī par citām problēmām.

Bez līdzšinējām funkcijām un pienākumiem, ziemas dienests uzklausīs un apkopos iedzīvotāju informāciju ne tikai par ielu tīrīšanu, bet arī citiem Komunālās pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Pirmkārt, zvanot uz ziemas dienesta dežuranta mobilo tālruni 22011963 vai diennakts fiksēto tālruni 63480751 (automātiskais atbildētājs), iedzīvotāji Komunālo pārvaldi var informēt par pilsētas ielu stāvokli sniega un ledus apstākļos.

Taču turpmāk pa šiem tālruņiem liepājnieki var pieteikt arī gadījumus, kad:
•nedarbojas ielu apgaismojums;
•applūduši brauktuvju posmi, aizsērējušas gūlijas, lietus ūdens novadgrāvji un caurtekas;
•nedarbojas/bojāta satiksmes infrastruktūra (luksofori, ceļazīmes, barjeras u.tml.);
•sabojāts pilsētas labiekārtojums (soliņi, velosipēdu novietnes, bērnu rotaļu iekārtas u.tml.);
•publiskajās teritorijās nolūzuši koki vai lieli zari.

Jebkurš pieteikums tiks piereģistrēts, un informācija nodota speciālistam faktu pārbaudei un novēršanai.

Komunālā pārvalde iedzīvotājiem vienlaikus atgādina, ka nopietnu avāriju gadījumos, piemēram, sarauti elektrības vadi, dzirksteļo elektrosadales skapis, izplūst gāze vai radusies situācija, kas bīstama cilvēka veselībai vai apdraud dzīvību, nekavējoties ir jāzvana uz ārkārtējo situāciju diennakts tālruni 112.