Valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļa Jāzepa katedrāles cauro vēsturisko plēstā šīfera jumta segumu plānots nomainīt ar skārdu. Projektu akceptējusi VKPAI.

Portāla lasītājs, kurš nevēlējās nosaukt savu vārdu, bija sašutis par to, kas tiek darīts ar Valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļa Sv.Jāzepa katedrāles jumtu, proti, ka vēsturiskais dabīgais plēstā šīfera jumta segums remonta laikā tiek nomainīts ar parastu skārdu. Turklāt tas tiek darīts par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) finansējumu! "Varbūt varēja pameklēt to šīferi un aizlāpīt caurumus ar to pašu materiālu? To laikam sauc par restaurāciju, kas šādiem objektiem pienāktos, nevis nodarboties ar prastu renovāciju, it kā katedrāle būtu kāda parasta daudzdzīvokļu māja!" – sacīja sašutušais liepājnieks.

Sazinoties ar inspekciju, portāls saņēma apstiprinājumu šim faktam, un lūdza inspekciju sniegt arī sīkāku skaidrojumu, par ko informēsim lasītājus.

To, ka projekts ir saskaņots gan VKPAI, gan pilsētas Būvvaldē, apstiprināja arī pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

"Šajā gadījumā, saskaņojot projektu, Būvvalde rīkojās, kā to bija paredzējusi augstākstāvošā instance – VKPAI, jo katedrāle ir valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis."

Pēc Kalna teiktā, ja būves saimniekam (katoļu draudzei) nav naudas, lai atjaunotu jumta segumu ar vēsturisko materiālu, kas, starp citu, esot visdārgākais ieseguma materiāls, tad kaut kas bijis jādara, lai glābtu vismaz tās vērtības – altāri, sienu gleznojumus u.c. – kas atrodas zem caurā jumta.

"Ir jāsaprot, ka nav vairs tie laiki, kad baznīcai maksāja desmito tiesu, un no tā vien, ka pie celtnes ir piestiprināta pieminekļa plāksnīte, nekas nemainīsies."

Portāls jau pērn rakstīja, ka Būvvaldē sagatavots arhitektūras un plānošanas uzdevums Sv.Jāzepa katedrāles pamatu un jumta renovācijai.

Tas gan nenozīmē, ka katedrāles renovācija sāksies tuvākajā laikā, bet tas bijis nepieciešams, lai saņemtu Kultūrkapitāla fonda finansējumu projekta izstrādei, toreiz portālam skaidroja priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga.

Veikta arī katedrāles interjera un jumta tehniskā izpēte.

Savukārt 2009.gadā SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" par Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu veica katedrāles arhitektoniski – māksliniecisko inventarizāciju.

Liepājas Sv.Jāzepa katedrāle atrodas Rakstvežu ielā 13. Tā iesvētīta 1762.gadā, un laikā starp 1894.gadu un 1900.gadu baznīca pārbūvēta.