„Piejūras slimnīcas” teritorijā esošās pusgruvušās būves apdraud cilvēkus un degradē vidi. Vai tā tam ir jābūt?

Ejot uz pludmali, Pērkones ielas labajā pusē stiepjas žogs, kas norobežo „Piejūras slimnīcas” teritoriju. Taču jau sen žogam trūkst vairākus metrus plata posma, garāmgājēju acīm atklājot drupu kalnu, kas vairāk iederētos kādā šausmu filmā vai Otrā pasaules kara atainojumā.

Tā kā teritorija ir atvērta, tā ir brīvi pieejama jebkuram, arī bērniem, taču līdz šim tas nav uztraucis nevienu atbildīgo institūciju.

Arī Būvvaldes izveidotajā vidi degradējošo, sagruvušo un cilvēku drošību apdraudošo būvju sarakstā šāds objekts nav atrodams.