Saglabājot vēsturiskos uzslāņojumus, no trīs gadsimtu tālas pagātnes mantoto arhitektonisko veidolu un raksturīgo noskaņu, konstrukcijas, plānojumu un funkciju, ir restaurēta ēka Bāriņu ielā 31, portālu irliepaja.lv informēja Aigars Štāls, Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists.

"Šīs ēkas restaurācija veikta augstā amatnieciskā kvalitātē, respektējot kultūrvēsturiskās vērtības un ievērojot finanšu ekonomiju. Paldies ēkas īpašniecei Vinetai Trumpeniecei par pašaizliedzīgu uzdrīkstēšanos un pilsonisku atbildību, apņemoties izglābt vienu no senākajām Liepājas koka ēkām, radot iedvesmojošu piemēru citiem vēsturisko būvju īpašniekiem," saka būvvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore Ilze Bernāte.

Kungu ielas un Bāriņu ielas krustojumā esošais nams pēc restaurācijas veido spilgtu un jaunu pilsētas senākās daļas akcentu, kas stiprina senās Liepājas tēlu. Paveiktais darbs tieši sasaucas ar nupat restaurēto bijušo Hoijeres kundzes viesnīcu, turpmāko interjera muzeju, krustojuma otrajā pusē.


Nams Bāriņu ielā 31 pirms restaurācijas. Būvvaldes arhīva foto.


Tagad abi nami iezīmē, no pagātnes dzīlēm izceļ un mums atklāj līdz 18. gadsimtam raksturīgu Liepājas koka ēku veidoto vidi. Vienā pusē ielu krustojumam tagad atrodas sakārtota dzīvošanai un sabiedriskai funkcijai paredzēta tā saucamā pilsētas mazēka, bet pretējā pusē – skaista, diža un leģendām apvīta celtne ar sabiedrisku izmantošanas funkciju un pieejamību.

Bāriņu ielas 31. nama restaurācija ir paveikta piecās būvprojekta kārtās, ar pašvaldības līdzfinansējumu, kopš 2016. gada. Šogad atbalstīta būvniecības sestā kārta – vienas telpas (Nr.12) restaurācija, kurā atradīsies keramikas salons darbnīca.

Būvdarbu pirmajā kārtā tika pabeigta ēkas vēsturisko ārdurvju restaurācija, tad sekoja atklāto un segto jumta konstrukciju, jumta dakstiņu klājuma, abu skursteņu, nama ārsienu, pamatu, pagalma puses piebūves, logu un citu amatniecības izstrādājumu restaurācija.


Bāriņu ielas 31 durvju portāls pēc restaurācijas. Aigara Štāla foto.


2015. gadā, veicot ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), tās pagrabā tika atrasta viena veco pildiņu ārdurvju vērtne – pēc tās izmēriem un izskata ir restaurētas visas priedes koka pildiņu vērtnes. Restaurēti arī saglabājušies durvju portāla elementi: virslogs, šķērsis, aplodas, seglīstes, profilētā dzega, jumtiņš, slieksnis. Kur tas bija iespējams, ārdurvīs saglabātas oriģinālās detaļas, taču arī izgatavotas identiskas, jaunas pēc analoga. Taču nama ārdurvīs ir iebūvēta arī mūsdienīga furnitūra: eņģes, mehānismi durvju fiksēšanai, rokturi, slēdzenes, izvēloties tādu to dizainu, kas nav pretrunā ar mantojuma saglabāšanas prasībām.

Durvju restaurācijas darbus veica būvgaldnieks Vilnis Beihmanis.

Durvju portāls pirms restaurācijas. Būvvaldes arhīva foto.


Arhitekta Ivara Tomsona izstrādātais restaurācijas būvprojekts sākotnēji paredzēja saglabāt ēkas ielas puses fasādes apdari ar kaļķa javu uz niedru/skaliņu klāja. Taču pēc AMI izpētes autoru Kristīnes Veinbergas un Jura Zviedrāna ieteikuma šis risinājums būvprojektā 2019. gadā nomainīts ar citu.

Koka ārsienas tagad ir nevis apmestas, bet krāsotas – darvotas ar kokdarvu un visa sienas konstrukcija labi apskatāma no ielas puses. Šādi, melns ar sarkanu dakstiņu jumtu, nams, pēc eksperta domām, izskatījies 18. gadsimtā.

Ēka Bāriņu ielā 31 ir būvēta 17. gadsimta otrajā pusē – sākotnēji kā saimniecības ēka vairāku ēku kompleksā plašā gruntsgabalā pie Kungu/Bāriņu ielas. Pirmo reizi ēka iezīmēta 1738.-1742. gada Liepājas pilsētas plānā, taču ļoti iespējams, tās rašanās laiks ir agrāks.

Ēka uzbūvēta uz atšķirīga augstuma pamata cokola, kas mūrēts no neapstrādātiem granīta akmeņiem, ar dažādu ķieģeļu, dakstiņu fragmentu un akmens šķembu iespraudumiem.

Ēkai raksturīgs stāvs divu slīpju jumts, kas sākotnēji, iespējams, bija ar dēļu klājumu. Tikai vēlāk, īpašniekiem kļūstot turīgiem, uzlikts dakstiņu jumts. Pagalmā uz Dārza ielas pusi bijis regulārs baroka stila dārzs.

Sākotnēji ēka bijusi trīsdaļīga – nams ar manteļskursteni un pavardu, no kura kurināja dzīvojamās istabas krāsni; otrā daļa – apsildāma viena vai divas nelielas dzīvojamās istabas un, trešā daļa, neapkurināms tā saucamais "augstais kambaris" ar pagraba telpu zem tā.

Jumta stāva daļu virs dzīvojamās istabas ēkas sākuma periodā iemītnieki izmantoja kā noliktavu.

Šāds būves plānojums un funkcionālais risinājums raksturīgs 17. gadsimta dzīvojamām ēkām Kurzemes pilsētās un muižās. Laika ritējumā ēka vairākkārt pārbūvēta, papildināta ar piebūvēm vai kādas tās daļas vai elementi nojaukti, gājuši bojā citu iemeslu dēļ.

Bāriņu ielas 31 nama plašākā pārbūve, līdz ar to sākotnējā plānojuma būtiskas izmaiņas, ir notikusi starp 1908. – 1914. gadu, kad tā pārtapusi par trīs dzīvokļu īres namu. Lielākās telpas sadalītas vairākās mazākās, ar atsevišķām ieejām, virtuvēm un sausajām atejām.

Bāriņu ielā 31 pēc restaurācijas ir saglabāta dzīvojamā funkcija – tagad tā ir vienas ģimenes māja, taču līdz ar būvprojekta izmaiņām šeit būs iespējama arī sabiedrisku pasākumu rīkošana, tātad ēka iegūs papildu funkciju.

Nama vienā galā esošajai telpai – topošajai keramikas salonam/darbnīcai –  no pašvaldības kultūras pieminekļu atbalsta programmas šogad ir piešķirti vēl 10 727,95 eiro. Kopā ar šo piešķīrumu, līdzfinansējuma kopējā summa no pašvaldības programmas Bāriņu ielai 31 sasniegusi iespējamo maksimāli atbalstu – 50 000 eiro.

Uzziņai
Ēka restaurēta atbilstoši būvprojektam "Dzīvojamās ēkas restaurācija Bāriņu ielā 31, Liepājā"
Pasūtītājs: Vineta Trumpeniece
Būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs): SIA "T3", arhitekts Ivars Tomsons
Restaurācijas darbu veicēji: SIA "KBAU", SIA "Celtne FLP", Ēriks Freimanis, Individuālais komersants "Grobiņas sadzīves pakalpojumi", Vilnis Beihmanis, Vineta Trumpeniece.

Izmaksātais pašvaldības līdzfinansējums:
Ar 2021. gada atbalstu līdzfinansējuma kopējā summa no pašvaldības programmas kultūras pieminekļu saglabāšanai – 50 000 eiro.