Uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"  šogad pretendē 16 projekta pieteikumi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

20.martā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Šobrīd ir sākta visu pieteikumu noformējumu atbilstības izvērtēšana un tas, vai ēkas atbilst noteikumu nosacījumiem, kā arī darbu izmaksu pamatotības izvērtēšana.

Par rezultātiem liepājnieki un, protams, pretendenti tiks informēti papildus.

No visiem šā gada iesniegumiem, pieci sagatavoti, lai saņemtu atbalstu dokumentācijas izstrādei pirms būvdarbu sākšanas, septiņi projektu iesniedzēji pretendē uz ēkas restaurācijas būvdarbu līdzfinansēšanu, četri pieteikumi – uz būvdetaļu restaurācijas līdzfinansēšanu.

Kopējā naudas summa, kādu vēsturisko ēku īpašnieki/valdītāji pašvaldībai pieprasījuši, lai uzsāktu vai turpinātu savu īpašumu sakārtošanu, sasniedz 118 024,70 eiro.

Šā gada pilsētas budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanas programmai ir rezervēti 100 000 eiro.

"Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas Budžeta komisijai lūgsim izskatīt iespēju palielināt līdzfinansējuma summu," uzsver Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens.

Iepriekšējos gados kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējumu bija iespējams palielināt no pašvaldības kapitālsbiedrības "Liepājas enerģija" peļņas.

Šā gada projektu izvērtēšanas rezultāti un piešķirtais finansējums tiks publicēts mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Līdzfinansējuma iespējas – Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Kopš 2015.gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.