Šonedēļ uzsākti renovācijas darbi pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", kurus plānots pabeigt līdz gada beigām. Pirmo korpusu celtnieki sola pabeigt līdz novembra vidum.

Tad tajā varēs atgriezties daļa bērnu, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Bērni uz remonta laiku tiks izvietoti tuvumā esošajās izglītības iestādēs, un šīs nedēļas laikā bērnudārza vadība informēs bērnu vecākus par piedāvātajiem risinājumiem.

Izglītības pārvalde kopīgi ar bērnudārza vadību šonedēļ bērnu vecākiem piedāvās risinājumus, kur izvietot bērnus uz remonta laiku bērnudārzam tuvāk esošajās izglītības iestādēs.  

Bērnudārzu "Dzintariņš" pavisam apmeklē 234 bērni, no kuriem 90 ir pirmsskolas, t.i. piecgadīgo un sešgadīgo  grupu audzēkņi.

Pirmsskolas vecuma bērni no 5–6 gadiem, sākot no 21. augusta, varēs pakāpeniski atsākt nodarbības  blakus esošajā A.Puškina 2. vidusskolā. Skolā bērnudārza vajadzībām sagatavotas 6 telpas, kamēr skolā modernizācijas darbi vēl nav sākušies. Uz 2. vidusskolu varēs doties arī 5–6 gadīgo bērnu brāļi un māsas no 3gadu vecuma – lai vecākiem nebūtu jāved bērni uz divām iestādēm. 15. un 16. augustā no pulksten 17 līdz 18 bērnudārza "Dzintariņš" 5–6 gadīgo bērnu vecāki aicināti personīgi ierasties pie bērnudārza vadītājas bērnudārzā un informēt par savu vēlmi bērnam atsākt bērnudārza gaitas.  Neskaidru jautājumu gadījumā vecāki var zvanīt pa tālruni 26569427 darba dienās no pulksten 8 līdz 14.

Savukārt 3–4 gadīgos bērnus ( 2013./2014.gadā dzimušie) plānots uz laiku izvietot bērnudārzam "Dzintariņš" tuvāk esošajās izglītības iestādēs, apsverot arī iespēju pēc vajadzības bērniem piemērot mazo zāļu telpas bērnudārzā "Pasaciņa" un "Saulīte", bērnudārza "Liepiņa" rotaļu grupu. Vadītāja šonedēļ tiksies ar šo bērnu vecākiem atsevišķi grupu sapulcēs 17. un 18. augusta vakaros, noskaidrojot vecāku vēlmes un iespējas, kā arī informējot par piedāvātajiem variantiem. Katrs vecāks no vadītājas saņems telefonisku vai elektronisku uzaicinājumu ierasties uz sapulci.

Mazuļi no 1,5 gadu vecuma, kuriem piešķirta vieta šajā bērnudārzā, varēs sākt apmeklēt atjaunoto bērnudārza korpusu novembra vidū. Vecāki, kuriem ir ārkārtas situācija un nav iespēju atrast citu alternatīvu bērnu pieskatīšanai, var tikties ar bērnudārza vadītāju personīgi, sākot no 28. augusta darba dienās no pulksten 17 līdz 18, lai individuāli risinātu jautājumu par pagaidu vietu kādā citā pilsētas bērnudārzā. Plānota arī pašu mazāko bērnu vecāku sapulce kopā ar Izglītības pārvaldes pārstāvjiem 28.augusta vakarā.  

Visi bērnudārza pedagogi un tehniskie darbinieki, kuri vasarā liela daļa strādāja citos bērnudārzos vai bija atvaļinājumos, jaunajā mācību gadā varēs atgriezties darbā un turpināt strādāt ar bērniem, kur tas būs nepieciešams.

Bērnudārzā "Dzintariņš" projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš"" ietvaros plānots veikt ēkas siltumizolācijas remontu bojājuma vietās, ēkas jumta, cokola, pagraba pārseguma siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, ventilācijas izvadu remontu, apkures sistēmas pārbūvi un citus remontdarbus.

Šobrīd tiek gatavoti lieli modernizācijas pasākumi vairākās izglītības iestādēs – kā bērnudārzos, tā arī skolās, un sākotnēji iecerētie plāni iekļauties pareizajos termiņos iepirkumu procedūras un būvnieku izvirzīto prasību dēļ ne vienmēr izdodas, kas darbus nedaudz aizkavē. Pārvietošana skars arī 2. un 6.vidusskolas audzēkņus un pedagogus, Ezerkrasta sākumskolu. Lai mācību gadu vēl nevajadzētu sadalīt pa vairākām iestādēm, minēto skolu bērni uzsāks skolas gaitas jau no 1. septembra savās pagaidu mājvietās, par ko Izglītības pārvalde informēs šīs nedēļas laikā.