Ceturtdien Liepājas domes sēdē visiem 15 deputātiem balsojot par, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" vadītājas amatā apstiprināta konkursa uzvarētāja Kristiana Cetrovska.

Konkurss tika izsludināts 2022.gada 4. janvārī, amatam bija pieteikušies četri pretendenti, kurus vērtēja komisija, kurā bija gan pašvaldības, gan Izglītības pārvaldes darbinieki. Kristiana Cetrovska ieguva vislielāko punktu skaitu un saņēma augstāko vērtējumu, līdz ar to tika atzīta par piemērotāko kandidatūru apstiprināšanai domes sēdē, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

K.Cetrovskai ir vairāk kā 15 gadu darba pieredze izglītības nozarē, strādājot vairākās izglītības iestādēs gan kā pedagogam pirmsskolā, gan vispārizglītojošā skolā, tāpat strādājot kā izglītības iestādes vadītājai. Pozitīvi vērtējama pieredze projektu vadībā, nometņu organizēšanā un vadībā, prasme strādāt komandā, sadarboties ar kolēģiem, audzēkņiem un viņu vecākiem.

Ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā (pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju), pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu izglītībā (vispārējās izglītības skolotāja bioloģijā profesionālo kvalifikāciju) Liepājas Universitātē. Zināšanas papildinātas, apmeklējot nozares kursus un seminārus.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš" atrodas Dzintara ielā 90, to apmeklē 221 izglītojamais 12 grupās no 2 līdz 7 gadu vecumam.