Uzsākta piemiņas vietas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem labiekārtošana. Tā top Karostā, parka stūrī, pie Atmodas bulvāra un Neatkarības rotas ielas krustojuma.

Projektu pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma pagājušā gadā izstrādāja SIA ''Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS''. Šī būs vieta, kur pulcēties ar mūsu valsts vēsturi saistītos svinīgos atceres pasākumos, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ideju par piemiņas vietu izveidi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem (LKOK) jeb Lāčplēšiem ne tikai Liepājā, bet visā Latvijā rosinājusi Aizsardzības ministrija. To atbalstījušas arī vairākas Liepājas nacionālpatriotiskās organizācijas.

Lāčplēša dārza labiekārtošanas darbus veic SIA "MITBAU AC" no Jelgavas. Darbi jāpabeidz līdz maija beigām.

Lācplēša dārza jeb Karostas parka stūrī uzstādīs sešas akmens stēlas, kurās būs iegravēti ar Liepāju saistīto LKOK vārdi un uzvārdi. Stēlas jau ir izgatavotas un labiekārtošanas darbu noslēgumā tiks atgādātas uz Liepāju un novietotas paredzētajā vietā.  Stēlas izgatavojis SIA "Akmens apstrādes centrs AKM" Ķekavā.

Lāčplēša Kara ordenis ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķīra par kauju nopelniem Brīvības cīņās. Ir apzināti aptuveni 50 apbalvojuma saņēmēji, kas saistīti ar Liepāju. Šajās stēlās tomēr nebūs iegravēti visi ar Liepāju saistītie ordeņa saņēmēji, bet ir veikta īpaša atlase pēc konkrēta kritērija - tie lāčplēši, kuri 1919. gadā aizstāvēja pilsētu un atbalstīja Latvijas valdības darbību Liepājā.
 
Stēlas tiks izvietotas gar Neatkarības rotas ielu un kopā ar esošajiem kokiem, pēc projekta ieceres, veidos aleju, kas simbolizēs latviešu tautas pateicību Brīvības cīņu dalībniekiem.

Stēlas ir veidotas no granīta, ko sagādājusi Aizsardzības ministrija,  un katrā iegravēts stilizēts Lāčplēša Kara ordenis un uzraksts "Par Latviju 1918-1920".

Granītā ir iekalti ne tikai katra varoņu vārds un uzvārds, bet arī saņemtā ordeņa pakāpe, dzimšanas un miršanas dati (ja ir zināmi). Katras stēlas otrā pusē būs uzraksts "Latvijas brīvības cīņu varoņiem Latvijas simtgadē".

Alejas celiņa labiekārtotais segums parka apmeklētājiem pastaigas laikā ļaus apskatīt un izlasīt stēlu saturu.
 
Līdzīgas piemiņas vietas jau ir izveidotas un atklātas citās pilsētās, taču Liepājā šī vieta top nevis kapos, bet parkā, kura nosaukums ir atbilstošs ordeņa varoņu nosaukumam.

Lāčplēša dārza daļas labiekārtojumā būs iekļauta ne tikai piemiņas aleja, bet arī neliels pulcēšanās laukums, kura vidū būs novietots paaugstinājums ar Latvijas ģerboni.
 
Laukuma robežas veidos nesaistīta materiāla segums, kura malās būs izvietoti divi betona soli ar koka dēļu sēdvirsmām. Uz sola vertikālās daļas būs iestrādāts Lāčplēša dārza nosaukums, savukārt horizontālajā daļā - plāksne ar paskaidrojošu tekstu Braila rakstā.
 
Laukums vizuāli kalpos kā ieejas "vārti" pārējā parka teritorijā. Priekšplānā paredzēti balti ziedoši stādījumi jeb puķu pļava varoņu piemiņai.
 
Pasākumu laikā būs iespējams slēgt Neatkarības rotas ielas posmu, iegūstot daudz plašāku pulcēšanās vietu ar iespēju te novietot pagaidu skatuvi.
 
Projekta risinājums paredz veidot jaunus apstādījumus: iestādīt sešus dižstādus (Divirbuļu vilkābele  Crataegus laevigata 'Plena') un 15 krūmveida ziemcietes (Divmāju kazbārdis Aruncus dioicus).
 
Pirms teritorijas labiekārtojuma darbu uzssākšanas bija nepieciešams nocirst parka daļā augošās septiņas kļavas (Acer platanoides), kas bija sēklaudži. Šie koki, ievērojot projekta risinājumus, traucēja vizuāli uzsvērt parka ieejas zonu jeb labiekārtoto laukumu.

Par koku nociršanu 2018. gada augustā notika publiskā apspriešana, kurā pozitīvu viedokli pauda Liepājas politiski represēto klubs (135 biedri), Rezerves virsnieku apvienības Liepājas nodaļa (80 biedri), Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļa (5 biedri), Latviešu Nacionālo strēlnieku apvienības Liepājas nodaļa (20 biedri), Daugavas Vanagi Latvijā Liepājas nodaļa (33 biedri) un "Liepājas Optimistu pulks" (30 biedri).

Arī lielākā daļa individuālie respondenti, kas aizpildīja aptrauja anketas, atbalstīja koku ciršanu.