Jau 25.jūlijā bija paredzēts atvērt pieteikumus pašvaldības izsludinātajai nekustamā īpašuma daļas Ģenerāļa Baloža ielā 37 apbūves tiesību izsolei, kuras mērķis bija uzbūvēt krematoriju un tās funkcionēšanai nepieciešamās inženierbūves. Taču pagaidām process ir apstājies.


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja Iveta Gulbe, Nekustamā īpašuma pārvaldes Īpašuma uzskaites nodaļas speciāliste zemes nomas jautājumos, tad iemesls ir kādas privātpersonas tiesai iesniegtā sūdzība.


Tiesa prasību gan noraidījusi, taču uzdevusi mēnesi pagaidīt ar piedāvājumu atvēršanu. Tas nozīmē, ka piedāvājumu vai piedāvājuma atvēršana var notikt 3. oktobrī, sacīja Gulbe.

Iepriekš Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne aģentūrai LETA bija sniegusi informāciju, ka pašvaldības zemesgabala izsolei krematorijas būvniecībai pieteicies viens pretendents.


Apbūves tiesības paredz uzņēmējiem iespēju uz 30 gadiem apbūvēt zemesgabalu 5798 m2 platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37.


Krematorijas būvniecības iecere, telpu lielums, specifiskas funkcionālās prasības, nosacījumi teritorijas labiekārtojumam un citas detaļas jāprecizē sadarbībā ar Liepājas pašvaldības iestādi “Liepājas kapsētu pārvalde”, taču minimālās prasības krematorijas būvniecībai ir vismaz divas kremācijas krāsnis, nodrošinot labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, kas nerada pieļaujamā izmešu līmeņa pārsniegumu apkārtējā teritorijā, minimālajai krāšņu jaudai jābūt 600 kilovati katrai.


Tāpat jānodrošina morga telpa ar saldētavām 20 nelaiķiem, autopsijas telpa, 100 m2 atvadu zāle, uzgaidāmā telpa, garderobe un labierīcības, administrācijas un personāla palīgtelpas, telpas saistītiem pakalpojumiem, piemēram, veikals zārku, urnu un citu preču tirdzniecībai.


Komersantam pēc apbūves tiesību līguma noslēgšanas ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā būs jāorganizē metu konkurss ar ne mazāk kā trīs dalībniekiem labākā arhitektoniskā risinājuma meta iegūšanai.


Krematorijas būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma spēkā stāšanās dienas.


Krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamās inženierbūves nepieciešams nodot ekspluatācijā 36 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma spēkā stāšanās dienas.


Projektēšanas un būvniecības posmi sevī ietver krematorijas būves un kapsētas teritorijas iekārtojuma metu, apbūves priekšlikumu – būvprojektu minimālā sastāvā, pilnu būvprojektu krematorijas ēkas un apkārtējās teritorijas labiekārtojuma izbūvei, būvniecības uzsākšanu un būves nodošanu ekspluatācijā.