Pilsētas attīstības komitejas sēdē 12. maijā deputāti pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja 5798 m2 liela zemesgabala Garnizona kapsētas teritorijā Ģenerāļa Baloža ielā 37 apbūves tiesību izsoles noteikumus.


Izsole tiek rīkota krematorija un tā funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecībai. Ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts līgums par zemesgabala nomu uz 30 gadiem.


Ir zināms, ka izsole tiek rīkota tāpēc, ka par krematorija būvi interesējusies SIA "Liepājas enerģija".


Lēmumā arī noteiktas tehniskās prasības krematorijai: tai jābūt ar vismaz divām kremācijas krāsnīm (minimālā krāsns jauda – 600 kW, kurināmais – dabas gāze), kā arī ir jānodrošina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana, kas nerada pieļaujamā izmešu līmeņa pārsniegumu apkārtējā teritorijā. Tāpat jāparedz telpas morgam (minimālā ietilpība – 20 nelaiķi), telpa autopsijai, atvadu zāle, garderobe, labierīcības utt.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē, kas paredzēta 19. maijā.