Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko tai piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Ģenerāļa Baloža ielā 37 – apbūves tiesību izsoli. Zemesgabala izsoles mērķis ir krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecība. Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 22. jūlijam, informē pašvaldība.

Apbūves tiesības paredz uzņēmējiem iespēju uz 30 gadiem apbūvēt zemesgabalu 5 798 m2 platībā Ģenerāļa Baloža ielā 37.

Krematorijas būvniecības iecere, telpu lielums, specifiskas funkcionālās prasības, nosacījumi teritorijas labiekārtojumam un citas detaļas jāprecizē sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas kapsētu pārvalde”, taču minimālās prasības krematorijas būvniecībai ir:
•vismaz divas kremācijas krāsnis, nodrošinot labāko pieejamo tehnoloģiju izmatošanu, kas nerada pieļaujamā izmešu līmeņa pārsniegumu apkārtējā teritorijā, minimālā krāšņu jauda – 600 kW katrai, kurināmais – dabasgāze,
•morga telpa ar saldētavām, minimālā ietilpība – 20 nelaiķiem,
•autopsijas telpa,
•atvadu zāle, minimālā platība – 100 m2,
•uzgaidāmā telpa, garderobe un labierīcības,
•administrācijas un personāla palīgtelpas,
•telpas saistītiem pakalpojumiem (piem., veikals zārku, urnu u.c. tirdzniecībai).

Komersantam pēc apbūves tiesību līguma noslēgšanas ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā būs jāorganizē metu konkurss ar ne mazāk kā trīs dalībniekiem labākā arhitektoniskā risinājuma meta iegūšanai. Konkursa nolikums un konkursa komisijas sastāvs jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas būvvalde”. Krematorijas būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma spēkā stāšanās dienas. Krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamās inženierbūves nepieciešams nodot ekspluatācijā 36 mēnešu laikā no apbūves tiesības līguma spēkā stāšanās dienas.

Projektēšanas un būvniecības posmi sevī ietver: krematorijas būves un kapsētas teritorijas iekārtojuma metu, apbūves priekšlikumu – būvprojektu minimālā sastāvā, pilnu būvprojektu krematorijas ēkas un apkārtējās teritorijas labiekārtojuma izbūvei, būvniecības uzsākšanu un būves nodošanu ekspluatācijā.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401. Pieteikumus var sūtīt arī pa pastu vai, izmantojot kurjerpastu, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanu līdz noteiktā termiņa beigām. Izsoles pieteikumi tiks atvērti 25. jūlijā.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” izsoles nodrošinājumu 10 000 eiro apmērā, pēc izsoles rezultātu paziņošanas izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā jāiemaksā saistību izpildes drošības nauda 100 000 eiro.  

Izsoles noteikumi un citi saistoši dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā sadaļā “Izsoles” šeit.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” kontaktpersonu Ivetu Gulbi, tālrunis: 26 451 922, e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv.